Това са застрахователите, при които са установени най-големи несъответствия между данните за изплатени хонорари и декларираните от самите агенти доходи пред НАП. Санкцията за некоректните застрахователи може да достигне до 4500 лв.
3 514 застрахователни агенти ще бъдат потърсени от служители на НАП, за да обяснят защо не са декларирали доходи в размер на общо 14,6 млн. лв., съобщиха от Агенцията. <br /> <br /> Това са застрахователите, при които са установени най-големи несъответствия между данните за изплатени хонорари и декларираните от самите агенти доходи пред НАП. Всички те са получавали комисиони или доходи по граждански договори със застрахователи на българския пазар.<br /> <br /> В края на миналата година служители на НАП са проверили документите на 39 застрахователни компании, в които са намерени доказателства за платените суми на общо 65 967 агенти.<br /> След проверка, направена в края на 2009 г., стана ясно, че голяма част от застрахователните агенти не са декларирали доходите си пред НАП.<br /> <br /> Инспекторите на приходната агенция са проверили документите на всички застрахователни компании и са намерили доказателства за платените суми.<br /> 200 от агентите, които са скрили най-високи суми, са били уведомени за това по телефона през декември миналата година.<br /> <br /> В момента на застрахователния пазар у нас оперират 37 компании за общо застраховане и животозастраховане. За тях като застрахователни агенти работят общо 66 000 души.<br /> <br /> От Приходната агенция припомнят, че в края на 2009 г. изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов даде възможност застрахователните агенти да декларират всички свои доходи за последните 5 г.<br /> До края на миналата година само 120 застрахователи са използвали тази възможност и са платили данъците си с лихвите. На тях е наложена минимална глоба.<br /> <br /> На всички останали застрахователни агенти, които не са спазили данъчните правила, ще бъдат налагани максималните санкции за укриване на доходи - 500 лв. за неподадена първа данъчна декларация и 1000 лв. за всяка следваща. Така санкцията за некоректните застрахователи може да достигне до 4500 лв.<br /> <br /> Освен това те ще бъдат задължени да платят всички укрити данъци, заедно с лихвите.<br /> Ако не последва плащане, сумите ще бъдат събирани принудително, включително с налагане на запор върху заплати, банкови сметки или друго движимо имущество, казаха още от приходната агенция.<br /> <br />