Дългът на сектор „Държавно управление“ нарасна с 12,4% през миналата година и достигна 33,277 млрд. лв., показват данни на НСИ. Дългът се е увеличил с 3,67 млрд. лв. до 25,1% от брутния вътрешен продукт на страната.

Това се дължи на отчетения за миналата година бюджетен дефицит от 5,433 млрд. лв., което представляват 4,1% от БВП на страната.

Дефицитът в подсектор „Централно управление“ е бил 6,389 млрд. лв., или 4,8% от БВП. Подсектор „Местно управление“ е имал излишък от 146 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ е бил с излишък от 810 млн. лв.

За предходната кризисна 2020 г., когато пандемията блокира света, дефицитът в държавния бюджет е бил по-малък - 4% от БВП или 4,778 млрд. лв.

За предходните две годни - 2018 г. и 2019 г., бюджетът на сектор „Държавно управление“ е бил с излишък.