Хладилникът е сред тези електроуреди, които винаги са включени. Ако се опитваме да намалим разходите си за електроенергия, особено през студените зимни месеци, е важно да изчислим консумацията на всеки един уред.

През зимата обикновено консумацията на електроенергия от хладилника е по-ниска, защото околната температура е по-ниска и уредът няма нужда от толкова интензивно охлаждане както през топлите месеци. В следващите редове ще се опитаме да ви помогнем с информация как да изчислим разхода за ток от хладилника. През 20-ти век тази задача беше доста по-лесна, защото хладилниците не се променяха много с годините.

Енергийна ефективност

През 1992 г. с цел повишаване на ефективността на домакинските електроуреди Европейският съюз прие директива 92/75/ЕЕС, съгласно която всеки производител на домакински електроуреди, продавани на пазара на съюза, трябва да постави информационна табела, която да посочва енергийните характеристики. Класът на енергийна икономичност се отбелязва с латинските букви от А (много икономичен) до G (висок разход).

С усъвършенстване на производството на домакински електроуреди през 2002 г. е приета нова директива, която утвърждава два нови класа на енергийна икономичност: А+ и А++.

Колко ток изразходва хладилникът на месец? Трябва да разделим годишната енергийна консумация в kWh (киловатчаса) на 12. Получената стойност е разходът на електрическа енергия на уреда за един месец в kWh. За да получите разхода на електроенергия в лева, месечната енергийна консумация се умножава по цената на 1 kWh. Пример: Ако годишната енергийна консумация на хладилника е 283 kWh/годишно, то 283/12 = 23,58 kWh/на месец или 23,58

* 0,21 лв (приблизителна цена) = 4,95 лв за месец. За да изчислите правилно месечния разход на хладилник, трябва да имате предвид следното:

* вместимостта на хладилника и доколко е запълнена

* при каква температура на помещението работи уредът

* колко често се отваря хладилникът или фризерната част

* хладилници със система за динамично охлаждане NO FROST са с по-добри енергийни характеристики от тези със статично охлаждане

* при хладилници със система за автоматично обезскрежаване също са с по-нисък месечен разход за енергия. Ето още един пример:

* Хладилник с фризер от преди 40 години с обем 477 л, ще използва около 2000 kWh на година. Ако плащате 0,22 лв за електроенергия за 1 kWh, това прави около 1,11 лв на ден или около 400 лв на година. Хладилник, произведен след 2020 г. с рейтинг Energy Star може да използва около 400 kWh годишно. При същата цена от 1,22 лв за kWh, това е около 90 лв на година, което означава, че ще спестите около 310 лв.  

За да направите своите изчисления, трябва да гледате внимателно етикета на самия хладилник, а в потребителското ръководство ще видите серийния номер на уреда. Етикетът посочва информация за енергийна ефективност - приблизително годишно потребление на електроенергия в киловатчас.

Като проверите точната цена на тока в разписката от вашата електроснабдителна фирма, трябва да го умножите по приблизителното годишно потребления в kWh, полученото разделете на 12 и ще намерите месечните разходи за хладилник. Консумацията на енергия от хладилника ще дава отклонения през различните месеци. Освен това, има разлика в потреблението на дневна и нощна тарифа.
 

Съвети за пестене на енергия

Ако се опитвате да намалите разходите си за електрическа енергия, ето няколко съвета, които са лесни за следване:

* Поддържайте го чист Препоръчително е на всеки 3-4 месеца да бършете намотките на гърба на хладилника. Измийте решетъчната лайсна в предната долна част на корпуса на хладилника. Когато уредът “диша” по-лесно, той използва по-малко енергия.

* Оптимална температура Идеалната температура за хладилника е +5 градуса, а за фризера - минус 18 градуса. При по-ниска температура има излишен разход на енергия.

* Уплътненията Гумените уплътнения около вратите на хладилника и фризера често задържат студения въздух. Ако мислите, че изтича студен въздух, може да се наложи да смените уплътненията.

* Не поставяйте топла храна Изчакайте храната да изстине напълно и тогава я приберете в хладилника. Това предотвратява претоварването на компресора на уреда.

* Подходящо място Хладилникът изтласква горещия въздух и трябва да работи по-усилено, ако околният въздух същ е горещ. Най-подходящото място за поставяне на хладилник е в най-хладния ъгъл на кухнята, далеч от печка или големи прозорци.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук