Запасите от нефт на находището Brent в Северно море, което даде името на еталонния сорт суровина, ще секнат през 2020 г., съобщава вестник The Wall Street Journal. През следващата година Royal Dutch Shell, която извършва добиването на мястото на находището, ще изведе от експлоатация последната нефтена платформа.
Brent се намира между Шетландските острови и Норвегия. Той е открит през 1971 г., а към момента на откриването му е смятан за един от най-големите в света. Добиването на нефт и газ на находището е започнато през 1975 г., а в следващите години обемът на изпомпваните суровини постоянно нараства. През 80-те години петролът Brent се превръща в еталон - цената на останалите марки суровини зависи от стойността му.

Въпреки това, през 90-те години производството на нефт в месторождението започва да намалява и еталонният сорт се превръща в смес, която включва суровини от други находища. В момента делът на оригиналния Brent в тази смес е само един процент.

Според Royal Dutch Shell, през годините на развитие на находището Brent, на него са добити повече от два милиарда барела нефт и 161 милиарда кубически метра газ.

Превод и редакция: БЛИЦ