Над 3 милиарда лева данъци и осигуровки са събрани от Териториалната дирекция на НАП Пловдив от началото на годината до края на ноември. 

Увеличението спрямо същия период на 2020 г. е близо 360 милиона лева, пише БНР.

Общо данъчните приходи възлизат на 1 милиард и 460 млн. лева, като данъкът върху доходите на физически лица е 514 млн. лева, 343 млн. лева е корпоративният  данък и 586 млн. лева е данъкът върху добавената стойност. 

Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък – над 56 %, като това основно се дължи на промяната в сроковете за плащане на авансовите вноски.  

Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с близо 17 на сто, а постъпленията от осигурителни вноски растат устойчиво с почти 11 на сто спрямо същия период на миналата година, допълват от НАП.

Общият размер на събраните здравни и пенсионни осигуровки е 1 милиард и 513 милиона лева.