България е на 19-то място в световния топ 20 на най-големите замърсители със серен двуокис, показва годишният доклад на неправителствената организация “Грийнпийс”, пише "Труд".

Според анализа през 2018-а страната ни е изхвърлила 350 000 тона серен диоксид (SO2) в атмосферата на планетата. Така тя е единствената държава-членка на Европейския съюз, която се нарежда сред първите 20 в класацията.

Меглена Антонова от “Грийнпийс-България” обясни, че в доклада за първи път са включени снимки от няколко спътника на американската космическа агенция НАСА.

Сателитите са заснели “най-горещите точки” в света, където се изхвърля SO2. У нас това са местата, където работят топлоелектрическите централи, които горят въглища за производство на енергия.

Става дума за ТЕЦ-овете в Маришкия басейн, където работят държавната ТЕЦ “Марица Изток” 2 и така наречените американски централи “Марица Изток” 1 и “Марица Изток” 3.

Заедно със свързания с бизнесмена Христо Ковачки ТЕЦ “Бобов дол” през 2018 г. те са отделили 205 000 тона серен диоксид. Тоест близо две трети от вредните емисии в България.
 Като проблемно място в доклада е посочена и друга централа, сочена за собственост на Ковачки чрез офшорна фирма – “Брикел” в град Гълъбово.

Според данните на “Грийнпийс” тази ТЕЦ е изхвърлила в атмосферата 85 000 тона SO2.

В края на юли Европейската комисия заведе дело срещу България за превишаване на нормите за серен диоксид в района на Гълъбово.

Според доклада сериозно замърсяване през 2018 г. е причинила и ТЕЦ “Варна”, която отговаря за студения резерв на страната.

По повод делото на ЕК срещу България от МОСВ вече заявиха, че от години е налице значително намаляване на общите емисии на вредни вещества и в частност на серен диоксид.

От ведомството са категорични, че към момента единствено в Гълъбово продължава да има проблеми с постигане на европейските изисквания за SO2.

ТЕЦ-ове на Ковачки на 33-то и 98-о място по замърсяване

В доклада на “Грийнпийс” има и класация на централите. В нея фигурират и две, свързани с Христо Ковачки – на 33 място е ТЕЦ “Брикел”, а на 98 е ТЕЦ “Бобов дол”.

ТЕЦ “Бобов дол” и още една централа на Ковачки – “Топлофикация-Перник”, са най-често глобяваните у нас заради превишаване на вредните емисии.

Само за последните 2 години “Топлофикация – Перник” и TEЦ “Бобов дол” са санкционирани с над 160 хил. лв.

От началото на 2017 г. досега само на ТЕЦ “Бобов дол” Районната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) е наложила санкции в размер на 102 хил. лв. за различни нарушения, включително 50 хил. лв. за депониране на отпадъци.

Компанията е глобена и че изпуска непречистени води, че експлоатира инсталацията без сероочистка повече часове от разрешеното и не извършва непрекъснати измервания на обема на димните газове.

В същото време другата ТЕЦ на Ковачки – “Брикел” в Гълъбово, трябваше да спре работа още в края на 2010 г., след като комплексното й разрешително изтече четири години по-рано, когато тя изразходи допълнително позволените є 20 хил. часа без сероочистващи инсталации.

РИОСВ – Стара Загора дори издаде заповед за спиране, а съдът я потвърди.

След протести на работниците правителството остави два от блоковете да работят, за да не остане градът без отопление.

Преди месец снимки в социалните мрежи показаха огромен прашен облак в района, а от РИОСВ – Стара Загора обявиха, че санкционират ТЕЦ “Брикел”.

Имаше и кадри как камион с чуждестранна регистрация разтоварва боклуци в “Брикeл” – Гълъбoвo.

Тогава експерти коментираха, че у нас въобще не трябва да има внос на отпадъци за горене. Те настояха за проверка как товарът е стигнал до Гълъбово и с какви документи.

Това не е единственият опит на Ковачки да използва боклук в централите си.

През миналата година ТЕЦ “Сливен” получи разрешително за изгаряне на неопасни отпадъци – т.нар. RDF (refuse-derived fuel).

Такива инвестиционни намерения вече са заявили от ТЕЦ “Бобов дол”, “Топлофикация – Перник” и “Брикел” в Гълъбово.

Експерти предупреждават, че тези инсталации крият нов риск за екологията в тези райони.

Още едно проучване на “Грийнпийс”, но от 2016 година показва, че държавната ТЕЦ “Марица Изток 2” и ТЕЦ “Бобов дол” са сред 30-те най-вредни за здравето на хората и отговорни за климатичните промени въглищни електроцентрали в Европа.

В доклада се казва още, че ТЕЦ “Марица изток 2” е отговорна за 730 преждевременни смъртни случая, което я поставя на второ място в ЕС, а на ТЕЦ “Бобов дол” се падат 470, което й отрежда шесто място.

МОСВ: Обективни са нашите данни

През 2018 година в три общини е отчетено превишаване на SO2, съобщиха официално от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Става въпрос за Гълъбово, Димитровград и Перник.

“Данните от измерванията са единственият обективен начин да се определи дали дадено населено място е подложено на въздействието на определен замърсител, в случая – серен диоксид.

Всички останали подходи, включително използването на математически модели, са неточни”, уточняват от ведомството.

И добавят: “С изключение на община Гълъбово, превишенията са в рамките на допустимия от законодателството брой. Що се отнася до Гълъбово превишенията, регистрирани в тази община, се дължат на разположените на малка площ четири големи топлоелектрически централи.

При определени обстоятелства, включително неблагоприятни климатични условия, се получава натрупване на високи концентрации на серен диоксид и съответно – превишаване на определените норми.

Отбелязваме също, че не е задължително превишенията на нормите за серен диоксид да се регистрират единствено около ТЕЦ-овете.

Наличието на топлоцентрала е едната възможност за генериране на високи нива на серен диоксид.

Но превишения се регистрират и в населени места, в които през зимния период, основно по социални причини, домакинствата използват за отопление големи количества въглища и брикети с високо съдържание на сяра.”
 Меглена Антонова от “Грийнпийс България”: В страната ни има три „горещи точки”

– Г-жо Антонова, как страната ни да се справи със замърсяването със серни оксиди?

– Има нужда от повече инициатива от българските институции. От една страна да се оценява кумулативният ефект на замърсяването.

Когато си говорим за замърсяване в даден район, където има концентрирано производство на електричество от въглища, има нужда от оценка на общото замърсяване от всички централи.

Министерството на околната среда и водите казва за замърсяването със SО2, че всяка от централите изпълнява комплексните си разрешителни и не е в нарушение на нормите.

Ние се съгласяваме с това за повечето ТЕЦ-ове. Но не се отчита, че централите, разглеждани колективно като източник на SO2, реализират много голямо замърсяване.

Отделно европейската енергетика като сектор върви в посока за намаляване на използването на изкопаеми горива и преминаване към нови източници на енергия като възобновяемата.

– Кои са трите горещи точки на замърсяване в България?

– Това са трите централи “Марица Изток”, ТЕЦ “Бобов дол” и ТЕЦ “Варна”.

– Какво трябва да се направи?

– Нужна е централизирана политика, за да намалее производството на въглища. Вероятно за дадени ТЕЦ като “Бобов дол”, която е над 50-годишна, това ще означава затваряне.

За другите по-нови централи като “Марица Изток” 1,2,3 трябва да започне да се мисли за инвестиции. За подобряването им дългосрочен план за намаляване на емисиите.

Но ако това не е икономически изгодно за тях е добре да се мисли каква е стратегията за затварянето им.

Европа смята, че 2030 г. е подходящ хоризонт за затварянето на голяма част от въглищните производства. Време е България да започне да мисли в тази посока.

Вече има държави от ЕС, обявили дати за затваряне на тези производства. Такива са Германия, Холандия.

– Кой е най-големият замърсител в България?

– Когато си говорим за серни диоксиди, можем да кажем, че това са въглищата и изгарянето им. Такъв пример е ТЕЦ “Марица Изток” 2 (държавната централа в Маришкия басейн – б.а.), тъй като има голямо производство.

Също ТЕЦ “Брикел, който е с много стара инсталация. Такива са двете американски централи Марица Изток 1 и 3 – те също отчитат сериозно замърсяване.

– Какво е качеството на въздуха в България?

– В България има нужда от много подобрения. Основно в районите, където има производства. Редовно получаваме снимки от хора, живеещи в такива региони.

Конкретно в Гълъбово виждаме доста често обгазяване на града и смятаме, че е нужно да се вземат по адекватни мерки.

– Как ще коментирате заведеното дело от ЕС срещу България заради замърсяването със SO2?

– България отдавна знае, че ЕС ще вземе сериозни мерки. В крайна сметка се получава, че ние като данъкоплатци ще плащаме заради това два пъти – от една страна е здравният разход, а друга страна ще плащаме глобите, наложени от ЕС.