Състоянието на банковия сектор у нас се подобрява през последните 3 години. Такава каза пред БНТ управителя на БНБ Димитър Радев. Димитър Радев отговори на важни актуални въпроси, свързани с предстоящото влизане на България в Банковия съюз, въвеждането на еврото и движението на лихвените проценти.
 
Влизането на страната ни в Банковия съюз е първата стъпка към присъединяването към Еврозоната. В началото на следващата година ще бъде направена задълбочена оценка на банките у нас. Мерките, които се предприемат, дават основание на Димитър Радев да вярва, че процесът ще премине гладко.
 
„ Ще има увеличаване на функциите на Европейската централна банка, но това ще става в рамките на близко сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и като модел това няма да се различава от организацията на надзорната дейност, която съществува в Еврозоната“, каза той.
 
В рамките на една година ще има яснота кога и как ще се присъединим към банковия съюз, обяви управителят на БНБ. Според него бъдещо въвеждане на еврото у нас не би довело до сериозно нарастване на инфлацията.
 
„Това, което категорично може да се каже, е че по отношение на паричния режим няма да има инфлационни импулси над здравословните равнища, както на тази първа стъпка Банковия съюз и валутния механизъм, така и с приемането на еврото. Това обаче категорично не означава, че цените ще останат неизменни. Ние се намираме в процес на реална конвергенция. Този процес, наред с другото, означава доближаване до средните равнища в Европа както на доходите, така и на цените“, посочи Радев
 
Консолидацията на банките е естествен процес, които не трябва да буди притеснение, коментира управителят на БНБ.
 
Очаква се в едни по-дългосрочен период в резултат на този процес да възникнат няколко големи европейски банки, които ще бъдат съпоставими като размер с големите американски и с банките в Азия. Това в никакъв случай не означава, че по-малките национални банки ще изчезнат. Техният брой ще се оптимизира, но те ще имат място на пазара и в бъдеще.
 
Димитър Радев потвърди прогнозите, че сме в преддверието на нов цикъл на нарастване на лихвите.
 
„Това е нещо, което вече наблюдаваме в САЩ, при тях увеличението на лихвите започна през месец декември 2015 г. Към момента лихвите са вече 2- 2,25%там, а тръгнаха от равнища 0- 0,25%. Това, което централните банки правят, е този процес да бъде плавен и добре комуникиран. Очакваме този процес да започне в Европа през втората половина на следващата година“, каза той.
 
По-високите лихви ще се отразят добре на хората, които имат спестявания в банките, защото ще им носят по-висок доход. По думите на Димитър Радев се забелязват и ясни знаци за забавяне на икономическия растеж в световен план.
 
„Рано е да говорим за финансова криза, но има явни индикации за забавяне на икономическия растеж. Това показва, че ние ще навлезем в един икономически цикъл на не толкова добри икономически времена в сравнение с последните близо 10 години“, каза шефът на БНБ.
 
Според Димитър Радев е трудно да се предвиди колко време ще продължи и какъв ще е размерът на забавения растеж, тъй като върху този процес влияние оказват и политически, и икономически фактори. Увери, че БНБ предприема необходимите мерки, за да ограничат негативните последствия.