През 2019 г. ще продължим работата по разширяване на производството на нисковъглеродна, евтина и надеждна енергия за домакинствата чрез третирането на неопасни отпадъци. Това каза инж. Ангел Ангелов, председател на Борда на директорите на „Топлофикация Сливен“ ЕАД. По думите му избраният от тях метод за преработка на боклука е широко разпространен в Европа и доказан в годините.
 
Познатите методи за рециклиране се оказват недостатъчни за справяне с проблема и не показват необходимата устойчивост от гледна точка на оползотворяване на ресурсите. „Големите количества отпадъци и необходимостта от големи свободни пространства за тяхното депониране са сред основните причини активно да се търсят методи за тяхното ефективно преработване и оползотворяване“, обясни още той.
 
Според инж. Ангелов много отпадъци могат да се преработват и използват за повторна употреба, в същото време всички органични отпадъци предлагат ефективно решение със съдържанието си на въглерод – основен източник на енергия за съвременната цивилизация.
 
“От преработката на отпадъци могат да се получат ценни суровини. Прилагат се по няколко цикъла на третиране, в които отпадъчните продукти са възможно най-малко, а вещественият и енергийният ресурс на отпадъците е максимално оползотворен.“, допълни още инж. Ангелов. Той цитира данни за миналата година, според които на всеки европейски гражданин се падат средно 500кг битови отпадъци на година, но това количество варира между малко над 300кг в някои страни от ЕС до над 700кг в други.
 
„Това е немалко количество отпадък, който ако не бъде третиран, ще остане да се разлага по сметищата на страната, което от една страна е по-вредно за здравето на хората, а от друга не са и малко случаите на възникнали пожари от струпването на боклука“, заяви инж. Ангел Ангелов.
 
По думите му съвместното изгаряне на въглища и неопасни отпадъци не изисква промяна в технологията или преустройство на наличните съоръжения към Котел 2 на Инсталацията. Запазва се капацитетът за производство на енергия – 48 MW.
 
„Чрез преработката на отпадъците ние целим да стабилизираме тяхната  биоразградима фракция, тъй като при анаеробното разграждане от нея се образуват парникови газове и инфилтрат, които могат да замърсят атмосферата, както и повърхностните и подпочвени води, ако не се улавят“, обясни представителят на ТЕЦ-а и допълни, че използването на отпадъците като енергиен източник може да реши редица проблеми, като основният е намаляването на въглеродните емисии и съответно подобряване качеството на въздуха в района. Той посочи, че от началото на миналата година Дружеството осъществява експерименти с различен микс от горива, включващи освен въглищата от "Брикел" ЕАД, и част от битовите отпадъци на Сливен, както и биомаса от различни източници.
 
Инж. Ангел Ангелов припомни, че през този отоплителен сезон Дружеството излезе с допълнителни предложения, стимулиращи възстановяването на инсталациите за битова гореща вода в етажната собственост и отбеляза, че се работи и по разширяване на топлопреносната мрежа в кварталите "Българка", "Дружба" и "Република".