Елпром Троян има поръчки за 1 500 000 двигатела и компоненти, планира спешно разширяване, ремонтите продължават, набира се персонал за института на Елпром Троян. Следващата година персоналът ще премине стъпаловидно обучение в Германия, Италия и Австрия за сметка на завода. Обособеният институт на Елпром Троян ще се увеличи до 100 инженера, пише troyanpress.com.

Елпром Троян е бил и винаги ще бъде лидер в бранша заяви г-н Мондешки. Няма как да бъде иначе. Ние сме елпромци, и това е знакът, под който стоим гордо вече над 70 години, това е гордостта на троянци и един от символите на Троян. Това, което правя го правя първо за Троян и едва после за себе си и за семейството ми. Елпром Троян е голяма отговорност, това е символ на Троян, и аз осъзнавам това.

Дядо ми Минко Мондешки и основателя на Елпром Троян Марин Стаевски бяха големи приятели, те бяха пионери, днес ние оставаме верни на тяхната амбиция и продължаваме тяхното дело. Днес синовете на Марин Стаевски са хората, от които черпим вдъхновение и сме признателни за подкрепата им. Това ни кара да продължим напред.

Аз съм собственик на Елпром Троян от вече една година. За това време аз и екипа ми върнахме Елпром Троян на международната сцена, там където му е мястото и там където е бил и ще бъде винаги. Елпром Троян е символ на престиж и качество, а днес ние сме символ на дигитализацията в България. Няма друг в нашия бранш в страната който да има нашите постижения в Idustry 4.0. Ние с гордост се нареждаме редом до големите на световната сцена, а Елпром Троян винаги е бил там – лидер.

Ето за това аз съм горд, че съм троянец и елпромец. Марин Стаевски направи първия мотор в малка работилничка преди повече от 70 години именно в Троян, третия електрифициран град в България. През изминалия век Елпром Троян стана символ на машиностроенето в България и на Балканите. Днес Елпром Троян е символ на новата ера в машиносторенето Индустрия 4.0

SMART digital monitoring (SDM30)
SMART digital monitoring (SDM30)

Каква е Вашата визия за Елпром Троян?

„Елпром Троян“ е признат лидер в областта на иновациите и като една от малкото български компании, навлезли в ерата на Индустрия 4.0. Тя създава така наречения умен завод. В рамките на този завод киберфизичните системи контролират физичните процеси, създавайки виртуално копие на физическия свят и вземат независимо, децентрализирано решение.
Индустрия 4.0 е програма, създадена по инициатива на немското федерално правителство като базова платформа за изследване. Основната цел е да се обединят промишленото производство с модерната информационна и комуникационна техника. Индустрия 4.0 предполага такова развитие на промишлеността, което ще промени основно различни аспекти на живота на хората, като бит, труд и почивка.

За нас инженерите са най-важното звено, без което няма бъдеще в съвременното машиностроене. Елпром Троян е единствения завод в България който има институт и винаги го е имал с оглед научно-развойна дейност. Днес този институт е възстановен и се доизгражда, като критичната маса от инженери ще достигне до 100 души пред 2018 г. За да може предприятието да функционира нормално. Предстой да бъдат назначени над 300 души през следващата година с оглед нуждите на завода. Това налага постоянни ремонти и модернизация на завода. Не на последно място стои въпроса с обучението, което е свързано с нови машини и технологии, за което предвиждаме обучение на персонала в чужбина. Това е залегнало в нашата фирмена политика и като визиoнери сме длъжни да поддържаме нивото си като обучение в чуждестранни фирми.

Ние осъзнаваме лидерското място и отговорността ни е огромна. Ние ще открием нови хоризонти в машинстроенето и ще продължим с цялата отговорност да преобразяваме машиностороенето за да сме там където са нашите конкуренти от Европа, Азия и Америка, редом до тях. За жалост в Бълария нямаме конкуренция, но с тази на световната сцена партнираме и обменяме опит, което е нормално.