Все повече хора се отказват от втората си пенсия и предпочитат да взимат само една държавна пенсия от НОИ, защото така очакват да получат повече пари на старини, пише "Труд".

Само през миналата година 18 890 души са поискали да прехвърлят парите си от частен пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на Националния осигурителен институт, става ясно от отчета на НАП за 2020 г. Националната агенция за приходите има тези данни, защото събира осигуровките за пенсии.

Много хората се отказват от пенсията от частен фонд, след като стана ясно, че ако взимат втора пенсия ще им бъде намалена държавната, която изплаща НОИ. С направените промени в Кодекса за социално осигуряване през миналата година беше решено, че държавната пенсия ще бъде намалена с около 9% за хората, които ще взимат и втора от универсален пенсионен фонд и ще се пенсионират през 2021 г.

За хората, които ще се пенсионират през следващите години обаче, този процент на намаление е предвидено да расте, докато достигне 25% през 2037 г.

17 403 души през миналата година са се отказали от своя универсален пенсионен фонд, а още 1487 души, които работят при условията на първа или втора категория труд и са осигурявани в професионален пенсионен фонд, са прехвърлили парите си в НОИ. Хората, които през миналата година са решили да получават само една пенсия, са нараснали с 50% спрямо 2019 г., като този избор са направили 12 630 души.

За последните пет години общо 64 455 българи са се отказали от втората пенсия. В резултат на това за петгодишния период близо 116 млн. лв. от събраните от НАП осигуровки са влезли в държавната хазна вместо в частните пенсионни фондове.

Само през миналата година от НАП са превели в фонд “Пенсии” на НОИ близо 43 млн. лв. вместо в универсалните и професионалните частни пенсионни фондове.

Хората, които веднъж са се отказали от частния си фонд, имат право отново да се върнат към него. През последните пет години обаче това са направили само 350 души.

Всеки трябва да направи избор

Всеки трябва да прецени за себе си, дали е по-изгодно да взима само една пенсия. Да прехвърлят парите си от частен фонд в НОИ е удачно за хората, които преценят, че заради намалението на държавната пенсия, при две пенсии ще получават по-малко, отколкото ако взимат само една.

Например този вариант е добър за хора, работили във фирми, които не са били коректни и не са внасяли дължимите осигуровки за хората си.

През последните години тези случаи намаляват, но винаги има фирми, които фалират и дължимите осигуровки за определен период от време остават неиздължени.

В тези случаи личните сметки на хората в универсалните пенсионни фондове остават празни. И при пенсиониране се оказва, че ще взимат по-малки втори пенсии - само на база реално внесените за тях осигуровки.

Ако тези хора се откажат от втората си пенсия може да се окаже, че ще вземат повече пари на старини. Защото държавната пенсия не се определя от реално внесените от работодателя суми, а само от дължимите.

В тази случаи е важно да се прецени колко са липсващите осигуровки в частните фондове заради некоректни работодатели. За целта може да провери в частния си пенсионен фонд колко пари има по личната ви партида и за кои периоди докато сте работили нямате осигуровки.

Да прехвърлят парите си в НОИ обаче не е добър вариант за хората, които са осигурени на минимална заплата. Причината за това е, че те така или иначе ще взимат минимална държавна пенсия и тя няма да бъде намалена, защото взимат втора от частен фонд. И колкото и малко пари да имат в универсален пенсионен фонд, те ще бъдат допълнителни към държавната пенсия. Ако те се откажат от втората си пенсия, реално ще загубят тези пари.

Изплащат по 120 лв. на пенсионери до 26 април

Започна изплащането на помощта от 120 лева за храна на най-бедните пенсионери. Право на парите имат над 390 000 души в страната с пенсии от 300, 01 лв. до 369 лв. Добавката, която се изплаща в размер на 50 лв. месечно, няма да се взема предвид при изчисляване на дохода.

За финансовата подкрепа не е необходимо да се подават допълнителни заявления, тъй като информацията вече е налична от Националния осигурителен институт. 

Изплащането започна в понеделник чрез дирекциите “Социално подпомагане” (ДСП) и ще става по същия начин както на правоимащите се предоставят пенсиите - по пощата или по банков път.

Очаква се до 26 април сумите да бъдат по сметките на всички пенсионери или те да могат да си ги вземат в пощенските станции.
Ако гражданин не получи дължимите средства в пощенската станция, от която обикновено взима пенсията си, трябва да се обърне към Дирекция “Социално подпомагане” по местоживеене за уточняване на актуалния му адрес. След това ще бъде включен в списъците.