Сериозно се увеличават продажбите на коли на лизинг. В края на септември лизинговите дружества са отпуснали 1,146 млрд. лв. за покупка на леки коли, което е ръст с 21,7% (204,6 млн. лв.) за година, показват данните на БНБ. Като при лизинга на коли за граждани има доста по-голям ръст, отколкото при отпуснатите средства за бизнеса.
Една от причините за това е по-строгият контрол от страна на НАП за плащането на "данък уикенд". След като от началото на 2016 г. данъчните следят по-внимателно дали един автомобил се използва само за служебни цели, или и за лични има тенденция все повече нови коли да се купуват от името на човека, който реално ги кара, а не като служебни. За собствениците на фирми вече е по-изгодно да си купят лична кола, вместо да отчитат всеки месец доколко служебния автомобил се ползва и за лични нужди за да платят "данък уикенд", съобщава "Стандарт".

Общият размер на вземанията на лизинговите дружества в края на септември е 3,534 млрд. лв., което е годишен ръст със 7,8% (255,5 млн. лв.). От тях 3,369 млрд. лв. са отпуснатите средства по финансов лизинг (при който след изплащане на всички вноски лизингополучателят става собственик на автомобила, машината или другите активи). Сключените през третото тримесечие нови договори за финансов лизинг са в размер на 401,4 млн. лв., което е ръст на годишна база с 8,5%.

Вземанията по договори за финансов лизинг на товарни и лекотоварни автомобили са общо 1,112 млрд. лв. към края на септември, като за година се увеличават с 5,8% (60,8 млн. лв.). Делът им в общия размер на вземанията по финансов лизинг се понижава до 33%, в края на септември, при 33,2% година по-рано. Отпуснатите средства за лизинг на леки коли са 1,146 млрд. лв., което е 34% от общия обем на финансовия лизинг.

Така за първи път лизингът на коли надминава този на товарни автомобили.

Вземанията по договори за финансов лизинг на машини, съоръжения и индустриално оборудване в края на септември са 674,2 млн. лв., като нарастват само с 1,3% за година. А относителният им дял се понижава до 20% от общия обем на отпуснатите средства.

Макар лизингът за бизнеса да е значително по-голям по обем спрямо средствата за гражданите, по-голям ръст има в сектора на домакинствата. Като сред причините затова е както "данък уикенд", така и факта, че хората са по-уверени в доходите си и взимат повече заеми и коли на лизинг. В края на септември вземанията по финансов лизинг от бизнеса са 3,021 млрд. лв., което е годишен ръст с 4% (115,4 млн. лв.). Докато вземанията от домакинствата са 335,2 млн. лв., което е годишно увеличение с 32,3%.
Най-предпочитани са лизинговите договори със срок от 1 до 5 години.

В края на септември техният общ размер е 2,476 млрд. лв., което е ръст с 11,1% за година. Делът на лизинговите договори между 1 и 5 години се увеличава до 73,5% от общия обем на финансирането, при 70,3% година по-рано.