Две от фирмите, предлагащи в България ваучери за храна и други продукти или услуги като социални придобивки за работници и служители, бяха глобени от Комисията за защите на конкуренцията (КЗК).
Според съобщение на регулаторния орган са установени нарушения на Закона за защита на конкуренцията, състоящи се в това, че компаниите са представяли неверни списъци на търговските обекти, с които работят. Тоест заявявали са, че по-голям брой вериги от реалния приемат техните ваучери.<br /> <br /> Санкционираните друвестша са &bdquo;Томбоу&ndash;България&rdquo; ЕООД и &bdquo;Содексо Пасс България&rdquo; ЕООД.<br /> <br /> Заблуждаващите данни са били представяни от операторите при участието им в различни обществени поръчки с цел получаване на преднина пред останалите борещи за поръчката фирми.<br /> <br /> &quot;Томбоу България&rdquo; е подало грешна информация в пет обществени поръчки, а &bdquo;Содексо Пасс България&rdquo; - в три.<br /> <br /> Наложените имуществени санкции са в размер на 1% от размера на нетните приходи от продажби за 2012 г., равняващи се съответно на 14 640 лв. (за &bdquo;Томбоу България&rdquo;) и на 36 930 лв. (за &bdquo;Содексо Пасс България&rdquo;). Това прави общо сумата от 51 570 лв.<br /> <br /> Конкуренцията на пазара на операторите на ваучери у нас е доста силна, като играчите са над десет. Това не е първият случай, в който има санкционирани компании заради различни нелоялни практики в опит за привличане на повече клиенти. Не липсват и случаите, в които сигнали срещу фирмите подават техни конкуренти./БЛИЦ<br /> <br />