Министерството на икономиката и енергетиката /МИЕ/ ще подкрепи увеличаването на капитала на столичната "Топлофицация", ако има гаранции, че законът е спазен. Това съобщават от ведомството за планираната емисия акции за сметка на Столична община на стойност до 55 млн. лева, с които да се погасят задълженията на дружеството към «Булгаргаз».
За да е законосъобразно увеличението на капитала на «Топлофикация София» АД, би следвало да е налице разрешение от компетентен орган, съгласно Закона за държавните помощи, че увеличението на капитала не представлява държавна помощ, сочат от МИЕ. Към днешна дата такова разрешение от страна на Европейската комисия липсва. Това води до опасност впоследствие, след проведена процедура от страна на Европейската комисия, да бъде наложена санкция на България за неправомерна държавна помощ в размер на 110 млн. лева /двойният размер на предоставената държавна помощ/.
Няма становище от Сметната палата, от което да е видно дали в случай, че увеличението на капитала на дружеството се извърши със средства от общинския приватизационен фонд, няма да има нарушение на чл. 10, ал. 1 от закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Липсват и уведомления до банките кредитори по държавно гарантираните заеми, с оглед предотвратяване на обявяването им за предсрочно изискуеми, което би поставило дружеството и държавата в още по-тежко положение.
Всичко това прави невъзможно към днешна дата, от гледна точка на законодателството, държавата, в лицето на Министерството на икономиката и енергетиката да подкрепи увеличението на капитала на «Топлофикация София» АД, е посочено в съобщението.
Министър Петър Димитров е информирал председателя на столичния общински съвет Андрей Иванов и кмета на София Бойко Борисов за трите условия още на 24 октомври, уточняват от МИЕ. /БЛИЦ