НАП блокира сметки и наложи запор на имоти, автомобили и заплати на хиляди длъжници. От началото на годината досега 8000 длъжници с неплатен ДДС и други данъци са влезли в процедура по събиране с изпълнително дело, съобщиха от НАП, цитирани от Стандарт.
Повечето от тези длъжници са фирми. Те не са плащали налозите си повече от 2 месеца. Преди да се стигне до запор на банковите сметки от НАП се обаждат по телефона на длъжника или му изпращат e-mail с покана за доброволно плащане. Приходната агенцията e стартирала кампания по изпращане на съобщения за доброволно плащане в 7-дневен срок. Такива кампании ще се провеждат всеки месец.

От НАП препоръчват всяка фирма или гражданин периодично да проверяват онлайн за задължения, дължими към НАП, както и за образувано изпълнително дело. Това става с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) в Портала за е-услуги на НАП.

Ако получат покана за доброволно плащане, гражданите и фирмите е добре в 7-дневен срок да погасят задълженията си, а ако вече е образувано изпълнително дело - да осъществят незабавен контакт с публичен изпълнител, съветват от НАП. Това е необходимо, тъй като плащанията по делото трябва да се направят по друга банкова сметка на НАП. В случай на финансови затруднения длъжникът може да обсъди с публичния изпълнител възможност за краткосрочно погасяване на дълга на части и да предостави обезпечение.

„Предмет на принудителното изпълнение е цялото имущество и доходи на длъжника. Налагането на запор на банковите сметки, на работната заплата, автомобилите и недвижимите имоти на гражданите и фирмите, описа и продажбата на имуществото са крайни мерки, които могат да се избегнат. Съветваме клиентите на НАП с просрочия да платят своевременно задълженията си, а в случай на финансови затруднения да се свържат веднага с НАП. Това ще им спести неприятности в бъдеще", коментира директорът на „Събиране" в НАП Боряна Жилова.