На 10 февруари изтича срокът, в който гражданите могат да платят с 5% отстъпка данъка върху доходите им, ако са попълнили годишната си декларация на хартия, напомниха от пресцентъра на Националната агенция по приходите (НАП).
Намалението важи до края на кампанията за данъкоплатците, които подадат декларацията си онлайн. Кампанията приключва на 30 април.<br /> <br /> Плащането на данъка може да стане и в последния ден, стига сумата да постъпи по сметката на НАП на следващия работен ден. От приходната агенция напомнят, че отстъпката от данъка за довнасяне може да се ползва само при условие, че задължените да внасят авансов данък през 2013 г., са платили пълния размер на дължимия налог.<br /> <br /> Освен по интернет, плащането на данъци и осигурителните вноски може да стане по пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета или по банков път. За улеснение на клиентите на НАП в повечето офиси на агенцията са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите. <br /> <br /> При превод от банковите гишета в офисите на НАП не се събират такси, напомнят от приходната агенция. /БЛИЦ<br />