Поскъпване на водата с над 4 лева за кубик  от 1 юли в 3 области ще приеме КЕВР на закрито заседание на 29 юни, пише Телеграф бг.

А ден след това, на 30 юни, ще обсъди цената на живителната течност да мине 5 лева в други два района на страната, като в единия дори ще надскочи социално поносимата цена, видя „Телеграф“ на сайта на водния регулатор.

В София цената на ВиК услугите няма да се промени, защото „Софийска вода“ си произвежда сама тока от отпадъчния газ от Пречиствателната станция за отпадни води в Кубратово.  

Комисията за енергийно и водно регулиране е на път да вземе решение на 29 юни за сериозно поскъпване на водата в Ловеч, Варна и Търговище и прилежащите им области, въпреки значителните загуби на вода от  ВиК мрежата. За  Търговище те дори са над 70%.

ВиК-Ловеч, на което КЕВР през 2021 г. намали цената заради лошо качество и загуби, тази година иска водата да скочи с 33,4 % до 4,209 лева/кубик.  Водното дружество  залага през 2022 г. да намали загубите  от 56,26 на 55,71 процента.  

За Варна комисията ще гласува още по-високо  с 40% поскъпване на ВиК услугите – от 3,251 на 4,55 лева/кубик за 2022 г. 

Загубите на ВиК-Варна са били 65,25% през 2020 г. и трябва да бъдат намалени на 63,96% до края на тази година. За края на 5-годишния план е заложено загубите да паднат едва до 62,35%, а цената  да стане 5,40 лева.

Подобна е ситуацията и с ВиК-Търговище, където предлагат цена на водата на границата на възможното.

Социално поносимата цена за 2022 г. в областта е 4,38 лв./куб. м, а предложената цена е 4,37 лв./куб.м. Техните загуби са умопомрачителни – през 2020 г. са били 70,86%, а в бизнес плана им е заложено те да паднат до 70,45%.  Към 2026 година планират да постигнат 63,85 процента водни загуби  и искат кубик вода да струва 5,016 лева.

В края на месеца, на 30 юни, КЕВР ще обсъди на открито заседание 5-годишните бизнес планове със съответните увеличения на цените на ВиК услугите през всяка от годините  до 2026 г. на Силистра и Разград. 

Предлага се 1 кубик вода, който в момента струва 3,468 лева, да поскъпне до 5,035 лева, което е увеличение с 45,2%. А в края на 5-годишния период цената да стане 5,861 лв./куб.м, или да скочи с 69% спрямо сегашната.  

„Водоснабдяване – Дунав“, което снабдява с вода Разград и района, е предложило цената  на ВиК услугите да се увеличи тази година с  46% и да стане 5,302 лева за кубик, при сегашни 3,632 лева/кубик. До края на бизнес плана в 2026 година цената на водата вече ще стане 6,079 лева/куб.м, тоест с 67,4% по-висока от сегашната. 

Социално поносимата цена тази година е 5,31 лева за кубик, тоест почти колкото предложената. В плана е заложено загубите на вода да се намалят от 70,33% на 69,34 процента или по-малко от процент, което е в границите на статистическата грешка.