Липса на правителство повече от три месеца след изборите, при продължаваща катастрофа в кредитирането и настъпваща икономическа криза, не е невъзможен сценарий през настоящата година.
Ако това стане факт, новите инсталации в ERP системи в страната е възможно да бъдат замразени за известен период и в бизнеса да настъпи срив в тази посока, предупредиха анализатори от независимата агенция за изследвания CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.
Стартиралият през 1996 г. пазар на ERP системи отбелязва резултат от 582 инсталации към края на 2007 - след период от 144 месеца. Общо 26 системи, представени от 44 интегратори, са били активни на пазара през изследвания период.

Агресивно навлизане и пренасяне на конкуренцията в полето на средния и горния клас на малкия бизнес е отличителна тенденция на ERP пазара у нас през 2008 година. Наблюдава се и чувствително увеличаване на броя на ERP интеграторите в страната.
Последното издание на годишника с пазарна информация, класации и анализи ICT Analyst Bulgaria 2009, изготвен от CBN, включва специален раздел за пазара на ERP системи в България. Авторите достигат до факти, които показват степента на утвърждаване на вертикалните ERP решения. Сумарно в Топ 10 от над четиридесет бизнес сектора с най-много внедрявания за периода 1996-2007 са реализирани 296 инсталации, което е 55% дял.
В доклада, достъпен за поръчване онлайн от сайта на CBN, може да бъде намерен и пълен анализ на пазара на работна ръка в ИКТ сектора с факти и коментар. /TechNews.bg