Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на Община Радомир Пламен Алексиев за класиране по обществена поръчка в рамките на Оперативна програма „Околна среда”. Това съобщи антимонополният регулатор на официалната си страница.
Обществената поръчка е с предмет &bdquo;Техническа помощ за подготовка на проект &bdquo;Интегриран воден проект за град Радомир&rdquo;. Производството е установило, че участникът в класирането за неин изпълнител Консорциум &bdquo;Радомир ТП-2012&rdquo; е класиран незаконосъобразно на първо място. <br /> <br /> Той не е представил доказателства, че предложеният от него кандидат за ръководител на проектантския екип отговаря на минималните изисквания, поставени от възложителя. <br /> <br /> Затова е следвало да бъде отстранен от участие в процедурата.От КЗК връщат процедурата за ново разглеждане на документите, съобразно мотивите в решението. /БЛИЦ<br /> <br />