Деян Калайджиев на 31 години, е най-младият изпълнителен директор в системата на „Овергаз Инк.”. От началото на март 2009 той ръководи новото дъщерно дружество „Овергаз Юг”, съобщиха от компанията.
Деян Калайджиев работи в Овергаз вече седем години. Отначало е специалист по проектиране на газоразпределителни мрежи и вътрешни газови инсталации. През 2004 година започва работа в маркетинговата дирекция на дружеството, като началник отдел „Проучване и прогнозиране”, а 3 години по-късно вече е директор на стратегическия маркетинг в компанията. Деян Калайджиев отговаря за планирането и развитието на новите проекти.
Той е магистър по проектиране, строителство и експлоатация на газо- нефтопроводи и газо-нефтохранилища на Държавния университет по нефт и газ в Москва. Втората му магистърска степен е по международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство, София.
Деян владее английски и руски и ползва немски език. /БЛИЦ