На 29.01.2020  г. в сградата на Европейската комисия в София Патентно ведомство на Република България получи наградата в категория „Най-добро обслужване на гражданите“. Церемонията по връчването на "Годишните награди за държавните институции - добрите примери" се проведе под патронажа на Европейския парламент. Призът беше връчен на заместник-председателите на ведомството - д-р Давид Сукалински и д-р Офелия Цонкова.

Това е втора награда за Патентно ведомство от фондация „Граждани срещу бюрокрацията“. През 2018 г. Ведомството бе отличено в категория „Най-добра електронна услуга“.
 
Фондация „Граждани срещу бюрокрацията“ присъжда за четвърта поредна година награди на държавни институции, които работят убедително за намаляване на административната тежест и консумацията на хартия. Фондацията е създадена през 2015 г. с основна цел намаляване на бюрократичната тежест над гражданите и бизнеса.
 

Д-р Давид Сукалински
 
Патентно ведомство на Република България, като националния държавен орган за правна закрила на обектите на индустриалната собственост, се старае непрекъснато да подобрява своето административно обслужване и продължава да надгражда своите софтуерните услуги и системи, водено от идеята да подпомага максимално заинтересованите страни, гражданите и бизнеса. Порталът на ведомството към момента предоставя 44 електронни услуги, свързани с марки, географски означения, дизайни, патенти, сертификати за допълнителна защита, полезни модели, сортове и породи животни, и др.

През последните 5 години тези услуги са ползвани над 30 000 пъти от клиентите на ведомството, което съставлява близо 56% от общия брой заявени услуги за този период. През изминалата 2019 г. бяха реализирани 3 нови електронни услуги – регистриране на полезен модел, издаване на патент за изобретение и осигуряване на правно действие и временна закрила за eвропейски патент.