Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове у нас към 31 март 2019 г. е 4 694 444 души, като нараства спрямо 31 март 2018 г. с 1.68 на сто, информираха от Комисията за финансов надзор.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31 март 2019 г. са акумулирани нетни активи на стойност 14.079 млрд.лв. В сравнение с края на първото тримесечие на 2018 г., нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 10.01 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото тримесечие на 2019 г. възлизат на 49.690 млн. лв. и се увеличават с 4.35 на сто, в сравнение с отчетените приходи за първото тримесечие на 2018 г.

Нетният финансов резултат на дружествата към края на първото тримесечие на 2019 г. е в размер на 16.75 млн. лв.

Основна част от печалбите на пенсионните фондове се генерира от четирима от големите играчи на пазара. Алианц България и ПОК Доверие приключиха първото тримесечие на годината с печалби от 4.955 млн. лв. и 4.218 млн. лв., докато Съгласие обяви положителен финансов резултат от 4.188 млн. лв.

Добри резултати отчитат и от ДСК Родина, завършили първите три месеца на 2019 г. с печалба от 2.532 млн. лв.

Останалите компании приключиха тримесечието с печалби от под 1 млн. лв. ЕН ЕН обяви 840 хил. лв, а Бъдеще – 218 хил. лв.

Пенсионно осигурителен институт отчете печалба от 71 хил. лв., докато ЦКБ Сила и Топлина завършиха тримесечието на загуба от респективно 230 хил. лв. и 42 хил. лв.

Фондовете обявиха печалба от 17.387 млн. лв. за първото тримесечие на 2018 г. и положителен финансов резултат от 14.711 млн. лв. за първите три месеца на 2017 г.

Общите приходи за предходните две години възлязоха на 47.62 млн. лв. и 41.925 млн. лв.