Разумната алтернативата е използването на възпроизводими енергийни източници. Това е мнението на проф., д-р ик. н. Гарабед Минасян. Той е популярен учен, макроикономист, професор в Икономическия институт на БАН, бивш член на управителния съвет на БНБ, информира Novini.bg.

Ето какво още казва той:

Чувството е приятно и гъделичка себелюбието:

По отношение на използването на възпроизводима енергия не сме на опашката в ЕС!

Проблемите са дългосрочни и нетривиални за приемане на адекватни решения най-вече на макроикономическо равнище. Атомната електрическа централа у нас безусловно съдейства за приличното състояние на енергийната ни (не)зависимост, но самата тя е екзогенно зависима при функционирането си.

Факт е, че слънцето пече жестоко покривите на безбройните ни блокови жилища, както и на вили и къщи, и този пек остава неоползотворен за населението, нещо повече – създава допълнителни енергийни проблеми с охлаждане. Навлизането на електромобилите все още е на първоначален етап и има много да се желае за ускоряване на темповете на разпространение. И още, и още...

Най-важното е да се разбере необратимостта на процеса на използване на възпроизводими енергийни източници и своевременна адаптация към променените и променящи се условия. И тук ролята на макроикономическото управление е решаваща и неотменима.

Въпросът с енергийните цени е решен: цените ще растат изпреварващо и непрекъснато!

Неизбежно и неотменимо е. Причините са различни – ту стари, ту нови, но ефектът е винаги еднопосочен. Популисткото изнамиране на различни по характер компенсации и обещания, които пораждат илюзорни очаквания и надежди в различни слоеве на населението и сред икономическите агенти, не е и не може да бъде елемент на ефективното макроикономическото управление.

Единствената разумна алтернативата е създаването на условия и предпоставки за целенасочено разширяване на използването на възпроизводими енергийни източници. Задача на макроикономическото управление е да премахне пречките за разширяване на приноса на възобновяемата енергия най-вече чрез регулация на действието на многостранните и разнопосочни икономически интереси.