„Всеки български потребител на природен газ ще бъде компенсиран със съответната сума, която му е била надвзета за периода от 5 август 2019 г. до 31 март тази година“, заяви председателят на КЕВР Иван Иванов, който увери, че по въпроса ще бъде взето едно „напълно справедливо, напълно прозрачно“ решение. 

„Днес (16 март) до 17:30 ч. изтича срокът за подаване на становища за всяка една заинтересована страна“ за изработването на механизъм, който да позволи на всички клиенти на „Булгаргаз“ да бъдат възстановени сумите, които са надзети и са резултат от предоговарянето на условията на договора за доставка на природен газ между „Булгаргаз“ и „Газпром“, обяви енергийният министър Теменужка Петкова по време на извънредния ѝ брифинг срещу коронавируса.

„Ние няма да удължаваме този срок, тъй като искаме в рамките на тази седмица максимално бързо с колегите от КЕВР и колегите от парламента да предприемем всички необходими действия, така че този въпрос да бъде разрешен и всички клиенти на Булгаргаз да получат сумите, които са назети от месец август до настоящия момент“, каза Петкова. 

„Мога да кажа със сигурност, че в края на месец март КЕВР ще излезе с решение за цената на природния газ за периода от 1 до 30 април и действително заявлението, което получихме от „Булгаргаз“ е за намаление малко над 40%. Към момента експертите на комисията работят и считам, че в момента намалението ще бъде в тези рамки“, допълни председателят на комисията Иван Иванов.