„Топлофикация София“ приключи в срок отчитането на уредите за дялово разпределение , въпреки закъснелия старт на кампанията заради извънредното положение.

Това съобщиха от пресцентъра на дружеството. 

И допълват:

"В качеството си на топлинен счетоводител, „Топлофикация София" обслужва 35 хиляди домакинства в столицата, от които 3 000 домакинства с реален месечен отчет.  Над  99 % от имотите са отчетени. Дружеството изготви изравнителните сметки на своите клиенти в срок и вече приключва раздаването им.
 
Изчисленията в изравнителните сметки са извършени с определената от КЕВР ретроактивна цена на топлинната енергия и сумите за приспадане са изрично посочени. Ако сумата за прихващане надвишава първата сметка, приспадането ще продължи и в следващите фактури до нейното изчерпване. 
 
„Целта ни беше да дадем максимално ясна и разбираема информация на всеки клиент за реално потребените количества топлинна енергия, за начислените месечни суми и за годишното изравняване със суми за възстановяване или за доплащане, както и сумите за прихващане от ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия.“, коментираха от дружеството. Ето как изглежда и част от индивидуалната изравнителна сметка, която ще получи всеки клиент, който е предпочел „Топлофикация София“ за топлинен счетоводител.


Сумата за възстановяване/доплащане на всеки имот е равна на разликата от крайната сума на изравняване в табл. 3 и крайната сума от промяната в цената на топлинната енергия в табл. 4. 

С цел по-голяма информираност „Топлофикация София“ ЕАД изпрати на потребителите заедно с изравнителните сметки допълнително нагледно обяснение за изчислените суми в двата случая-при връщане от изравнение и при доплащане от изравнение с прихващането на суми от ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия.
 
Допълнителна информация клиентите могат да получат на информационен телефон 070011 111 или чрез онлайн каналите: www.facebook.com/www.toplo.bg, е-mail: [email protected] и [email protected]
 
Напомняме на потребителите, които все още не са осигурили достъп на топлинните счетоводители до дома си, че имат възможност да го направят до 31 август. За целта трябва да се свържат с тях и да определят допълнителна дата за отчет и проверка на уредите.

Дори да не е използвано отопление и топла вода в имота, уредите трябва да бъдат отчетени от представител на фирмата за дялово разпределение.

В противен случай  нормативната уредба предвижда да бъде начислена енергия по максимален специфичен разход на сградата. Според новите срокове, заложени в Наредбата за топлоснабдяване, възражения по изравнителните сметки могат да бъдат подавани до 31.08.2020 г. След тази дата повече няма да има възможност за преизчисляване на изравнителните сметки".