26,9% е ръстът в общия обем на необслужваните и преструктурирани кредити през 2011 година, сочи статистиката на БНБ.
След поредното увеличение през ноември от 80 млн. лв. проблемните заеми достигнаха рекордната сума от 9,102 млрд. лв., или 22,09% от всички кредити, отпуснати у нас. Общо за 11-те месеца на 2011 г. необслужваните и преструктурирани кредити набъбнаха с 1,929 млрд. лв. Най-голям принос за това имат фирмите, чиито проблемни заеми са скочили с 29% (1,261 млрд. лв.) през тази година, достигайки до 5,617 млрд. лв. (61,71% от всички необслужвани и преструктурирани кредити).<br /> <br /> На второ място се нареждат проблемните жилищни заеми с ръст от началото на годината от 26% (352,3 млн. лв.). Те достигат сумата от 1,709 млрд. лв. (18,78% от всички проблемни заеми). Кредитите на домакинства, които не се плащат в срок, нарастват с 21% (264,03 млн. лв.) от началото на годината, достигайки сумата от 1,52 млрд. лв. (16,7% от проблемните кредити).<br /> <br /> Размерът на общия кредитен портфейл на банковата ни система отчита лек ръст от 0,3% през ноември спрямо предходния месец, достигайки общата сума от 51,905 млрд. лв. На годишна база регистрираният ръст на кредитите възлиза на 2,5%. Фирменото кредитиране расте с 4,2% на годишна база и достига сумата от 32,926 млрд. лв., докато заемите за домакинствата намаляват с 0,2% до 18,979 млрд. лв. <br />