Бум от 77% на сключените инвестиционни застраховки „Живот“ е регистриран към края на март на годишна база, съобщават от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), като се позовават на данни на Комисията за финансов надзор (КФН), пише "Монитор".

От края на 2020 г. и особено началото на тази година се оформя тенденция на значимо покачване на премийния приход по тази застраховка. Ръстът на годишна база в края на януари 2021 г. е 88%, към февруари е 44%, а към март – 77% и достига 50,3 млн. лв.


От АБЗ посочват, че причините за повишения интерес към този продукт са комплексни, като вероятно сред тях е търсенето от страна на потребителите на по-изгодни алтернативи за управление на спестяванията особено в ситуация на нулеви и дори отрицателни лихви по депозитите.

Към 31 март премийният приход в животозастраховането общо достига 150 млн. лева, като ръстът спрямо същия период на 2020 г. е 16%. Наред с това обаче се отчита и подобен ръст от 16,9% на изплатените обезщетения, които са в размер на 57,2 млн. лв.

Позитивно развитие се наблюдава по линия на застраховка „Пожар и други опасности“, при която се отчита значителен ръст на премийния приход на годишна база – в края на януари е 37,6%, февруари - 24%, а през март увеличението е 21%, като събраните премии достигат 24,7 млн. лв. В АБЗ посочват, че по линия на „Кражба, грабеж, вандализъм“ се отчита спад на премийния приход на годишна база, като в края на първото тримесечие на тази година понижението е 6%.

Въпреки че туристическите и бизнес пътувания все още са в застой, премийният приход по застраховка „Помощ при пътуване“ се връща на нива отпреди пандемията показват данните на КФН.

Към 31 март той е 12,3 млн. лв. – същият размер като през 2019 г. За сравнение през март 2020 г. премийният приход по тази застраховка е бил 6,9 млн. лв. Причината вероятно се дължи на съживяването на стопанската активност и постепенното връщане към нормалния ритъм на живот.

Ръстовете на сключените застраховки е резултат от постепенното възстановяване на икономическата активност. Пазарът към 31 март 2021 г. бележи ръст на премийния приход от 6,1%. Общият размер на премийния приход е 806,8 млн. лева, отчитат още от АБЗ.

Изплатените обезщетения възлизат на 313,5 млн. лв. като се отчита увеличение от 2,4% на годишна база.

Пазарът на общо застраховане постига ръст на премийния приход от 4% на годишна база, най-високия за последните 12 месеца. Към март премийният приход е в размер на 657 млн. лв., а изплатените обезщетения са 256,3 млн. лв., като остават на практика без изменение на годишна база (-0,36%).

Данните не показват особена динамика по линия на най-масовите застраховки – „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Каско“. Премийният приход по застраховка ГО към март е в размер на 281,8 млн. лв. с минимално нарастване от 1,2% на годишна база.

Отчита се ръст от 5,4% на изплатените обезщетения по тази застраховка в края на първото тримесечие на тази година. Слабо се повишава премийният приход по „Каско“ - с 2,9% на годишна база до 167,5 млн. лв.