„За да има промяна, трябват нови хора със свежи идеи. Преди всичко е необходимо обновяване по отношение на човешкия фактор в управлението на Монтана, което съвсем естествено ще доведе до обновяване на идеите, обновяване на политиките и практиките за развитието на общината и всичко това в духа на приемствеността и запазване на добрите и правилни „пътища” пред Монтана“, заяви д-р Антов на среща със симпатизанти.
<p class="MsoNormal"><span lang="BG">Според д-р Антов във всяка общинска администрация, респективно общински съвет, които в непроменен състав работят вече повече от 12-15 години, започва да се натрупва инертност и безличност, която води до принизяване на реактивността, примиренчество и безразличие у съветниците, спрямо някои действия на кмета и екипа му. &ldquo;Обновяването е крайно необходимо, за да се подобри качеството и ефективността на местната власт, за да се постигне по-добър стандарт на административните практики и услуги, които общината предлага на гражданите и за това, колкото се може повече млади хора да изберат този град &bdquo;за свой дом&rdquo;, където искат да се учат, да работят, да родят и да отгледат децата си &ldquo;, каза още Антов<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="BG">Основен приоритет в програмата за управление на д-р Антов е внедряването на система за електронни услуги за гражданите, чрез които дистанционно бизнесът и хората да имат възможност да получават необходимата информация, да заявяват нужната им услуга и да плащат качеството на заявената услуга. В същото време от голяма важност, според кандидата, е нуждата от създаване на Общински инспекторат, който да следи за изпълнението (приложението) на общинските наредби, изпълнението на сключените договори, по които се работи.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="BG">Недостатъчна активност и липса на система от мерки и дейности, финансирани чрез общинския бюджет и чрез публично-частно партньорство, които да привлекат и да задържат предприемчивите бизнесмени в града и селищата на общината, констатира в досегашното управление д-р Антов, кандидат за кмет на партия Български демократичен център за Монтана. Само инвестициите и добрата икономическа среда могат да задържат темпа на обезлюдяване на Северозапада, убеден е Антов.<o:p></o:p></span></p>