Телефони за връзка с Централната избирателна комисия в изборния ден, както следва:

За подаване на жалби и сигнали във връзка с гласуването в страната:
0885 926 505
0885 613 507

За подаване на жалби и сигнали във връзка с гласуването извън страната:
0885 683 406
0885 619 904