Министерството на електронното управление предостави  възможност за преглед на изходния код на машините за гласуване. Не се предостави обаче за преглед  изходния код, който обработва данните и разпределя гласовете, подготвян от „Информационно обслужване“ АД.

Представители на Централната избирателна комисия (ЦИК) публично коментираха, че ще се осигури прозрачност и контрол на изборния процес. Това се случи само за дейностите, свързани с машините за гласуване.

Нека припомним, че в чл. 213а от Изборния кодекс пише достъп до изходния код, т.е. целият такъв.

От Информационно обслужване явно отказват да го предоставят хеш код  за софтуера, който обработва данните от машините и разпределя гласовете

Дни  преди вота, според публични източници „Информационно обслужване“ АД  все още нямат обявен договор с ЦИК за обработване на данните. Нещо повече - последните години всички проверяват машините, софтуера на машините, но никой не се интересува където, с какъв софтуер и как се отчитат резултатите.

Преговорите между ЦИК и „Информационно обслужване“ АД очевидно боксуват поради пълния отказ на изпълнителния директор Ивайло Филипов да допусне каквито и да е мерки за реален контрол и преглед на работата на дружеството.

Ние от „Възраждане“ задаваме въпросите  си към изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД - Ивайло Филипов, той ли е гаранта за честността на вота при положение, че той и екип от трима, четирима  човека правят изборите от 2003 г.

„Възраждане“ основателно  подозира, че се правят опити   да се избегне контрола на вота и отговорността по него. Без смисъл е  проверяването на машините, ако не  се интересуваме - как , кой и къде изчислява резултатите от работата им. Защо няма единен хеш код и за софтуера, който обработва данните от машините и разпределя гласовете?  Как може да сме сигурни, че  вътре не се залагат  гласове и така някоя определена партия получава гласове, които реално не са нейни, и по този начин се наливат няколко мандата в "правилната" посока.

Няма никаква информация за контрола и прозрачността по отношение на броенето на гласовете и изчисленията, осъществявани от „Информационно обслужване“ АД. Тук е мястото да се добави, че тази част от изборния процес никога не е проверявана и контролирана досега, но затова пък независимо дали е вот с машини или бюлетини, „Информационно обслужване“ АД използва същия софтуер и модел на работа. Защо ЦИК не иска или не може да контролира и наблюдава работата му?

Зададените въпроси остават без отговор и са удостоени с пълно мълчание, което провокира „Възраждане“ да постави въпроса пред ЦИК и „Информационно обслужване“ АД.

Според закона: 

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) В процеса на удостоверяването по ал. 2 може да участват и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели за съответния вид избор, и на Българската академия на науките, като на лицата се предоставя достъп до устройствата, документацията и изходния код по ред, определен от Централната избирателна комисия.

Възраждане е с номер 14 в бюлетината! 

Възраждане за България!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук