480 милиарда долара годишно се дават за подкупи в Русия, стана ясно по време на видеомост София - Москва по темата “Корупцията: източно-европейски синдром, в който участва министърът на вътрешните работи Михаил Миков.
Организатор на събитието беше руската агенция за международна информация “РИА Новости”. От българска страна в разговорите се включиха Бойко Великов – председател на парламентарната комисия “Антикорупция”, Цони Цонев – председател на аналогичната комисия във ВСС и Ренета Николова – председател на клуб “Журналисти срещу корупцията”.
От руска страна във видеопресконференцията участваха Генадий Гудков и Александър Хинщейн от комисията по противодействие на корупцията в Държавната Дума, Андрей Цирковски от Федералната антимонополна служба, проф. Никита Кричевский от Института за национална стратегия и социологът Степан Львов.

Целта беше българските представители на законодателната, изпълнителната, съдебната власт и медиите да разкажат за опита си в борбата с корупцията в ежедневието и по високите етажи на властта. Руските участници проявиха специален интерес към законите за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни постове; лобизма и конфликта на интереси и възможностите за отнемане на престъпно придобито имущество.
Те признаха, че размерите на корупцията в Русия са огромни, че 80 на сто от гражданите са се сблъсквали с такива практики и посочиха, че без корупция политическата система и съвременните институции едва ли биха могли да съществуват. Последните социологически проучвания сочели, че на година в Русия се регистрират 14 милиона корупционни престъпления за 480 милиарда долара, което прави средния ръст на подкупите – 36 000 долара.
“Искаме да се поучим от вашите грешки и да не ги допускаме, защото двете страни са близки не само исторически, но и като манталитет”, заяви Генадий Гудков – депутат от комисията за противодействие на корупцията в руската Дума.
Българските участници във видеопресконференцията подчертаха, че борбата с корупцията изисква общите усилия на управляващите и обществото и не може да даде резултати без доброто взаимодействие на всички институции. Най-важна е превенцията, защото опитът показва, че с наказателни санкции може да се намали ръста на корупцията не повече от 25 процента. Министърът на вътрешните работи Михаил Миков препоръча да се работи с гражданските организации и да се търси публичност и прозрачност в действията на органите в борбата с престъпността. /БЛИЦ