В момента има масово предлагане на български продукт, спдърт на цените обаче е с по-бавно темпо. И там се забелязва една тенденция на потребяване на по-високо качество продукти.


Това каза в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" председателят на Държавна комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ) Владимир Иванов.

"Към момента наблюдаваме един доста добър конкурентен процес, което изкара и повече качество на пазара, това е особено валидно за млечните продукти. Буквално ние ядем в момента млечни продукти доста по-високо качество. По-скоро ниското качество отстъпи от пазара", каза Владимир Иванов.

По отношение на цените на плодовете и зеленчуците Иванов каза, че и "там наблюдаваме едни по-странни вариации". Това, което коронавирусът докара и като взаимодействие при плодовете и зеленчуците е, че там спадовете, които се очакват, са с по-малки темпове, отбеляза председателят на ДКСБТ.

"Ние повече от 40 дни имаме на основните храни едни равнища, които са права линия, т.е. вариациите са в рамките на процент, които са в рамките на нормалните търговски взаимодействия", каза председателят на Държавна комисия по стокови борси и тържища.

Иванов каза, че в началото на извънредното положение имало трудности "докато се оформят зелените коридори и докато започнат хората да се стиковат в новата среда". 

"Естествено не може да се каже, че средата е по-лесно за общуване, но имаше и едни позитивни ефекти. Конкуренцията стана доста по-нормална, тъй като свръхконкуренцията, която се наблюдава в България, взимаше понякога доста неприятни влияния, които водеха до ниска цена на всяка цена, съответно компромиси с качеството", каза още Иванов. 

Като друга "полза от коронавируса" Иванов посочи намаляването на сивите практики. Имаме един много стабилизиран и нормален пазар, добави той.