Наложен е запор върху имущество на Иво Прокопиев, жена му и фирмите му за 199 501 065 лева. Това е вследствие на обоснованото предположение, че придобитото имущество е придобито незаконно. Това стана ясно по време на пресконференция на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) на тема: "Запор на имуществото на Иво Прокопиев, членовете на неговото семейство и контролираните от него дружества". В нея участват Пламен Георгиев – председател на КОНПИ, Иво Иванов – заместник-председател на КОНПИ, и инспектори от КОНПИ.

Нямаше как да изнесем по-рано информация. Щом има гриф за служебно ползване, няма как да съобщим каквото и да е. Едва след налагането на обезпечителните мерки може. Те са за да са изненадващи за лицето, на което се налагат. Явно не бяха изненадващи, има теч на информация, но от кого, ще стане ясно по-късно“, посочи още той.

„Вчера, след като обявихме нашата пресконференция, стана ясно, че ще има и на Иво Прокопиев. Ние няма да влизаме в спорове и полемики. На този етап и ние, и съдът сме на категоричното мнение, че има данни за незаконно придобито имущество“, посочи председателят.

Имаше натиск над комисията чрез медийни публикации. В редица интервюта проверяваното лице с множествено манипулативни твърдения се опита да наложи натиск. Да се говори и чрез медиите да се разкриват класифицирани данни, аз такова нещо не съм виждал. Да се влияе на решение на един независим орган“, коментира още председателят.

Обезпечителните мерки не засягат функционирането на засегнатите фирми – изплащане на заплати. Беше изнесена една информация, че ние атакуваме медии. Няма обезпечителни мерки срещу Икономедия. Има мерки в една минимална част в една от фирмите, на които е собственик Прокопиев. Той твърди, че 100% от акциите на Икономедията са запорирани, но според обезпечителната заповед са запорирани 13,5% на един от мажоритарните собственици. Нашите претенции са към сума, с която е увеличен капиталът на едно дружество.

Запорирани са сметките на Иво Прокопиев, Галя Прокопиева и няколко дружества, както и 30% от един имот в Созопол също е запориран, затова и делото е в Бургас.

Проверката обхваща период от 10 години. Анализирали сме огромен по обем банкова информация – движение по сметките на Прокопиев, членовете на неговото семейство. Не е извършена проверка за времето, в което върви проверката. По банков път е установено, че има несъответствие в размер на 14 млн. лв.

Това решение от комисията е взето с 4 гласа да и 1 глас с особено мнение. Особеното мнение е на г-жа Терзиева. Тя е този член на комисията, който е предложен от президента. Има един член, който е от министър-председателя и 3-ма са по предложение на 3 политически партии (ГЕРБ, БСП и ДПС)

Има решение на Върховния съд за оправдателна присъда, но тя е оправдателна, защото Прокопиев няма качество на длъжностно лице. След като няма качества на длъжностно лице, съдът го признава за невинен. Но няма присъда, която да касае нашите факти.

При приватизирането на „Каолин“ братът и една дама Шишкова се включват в дружеството 3 месеца преди приватизацията при изключително изгодни условия. 10% се плащат на момента, а 90% - по-късно. На никого в държавата не се продава при такива условия.Видео: Съйко СЪЕВ, БЛИЦ

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!