Сметната палата публикува отчетите за предизборната кампания на президентския вот през ноември 2016 г. От 21 участници в изборите, само 1 – Бисер Миланов – Петното не е подал своя отчет. За това, че не е спазил това задължение, Миланов ще трябва да плати глоба от 2 до 10 000 лева.

Сметната палата започна одита на участниците в изборите за президент и вицепрезидент, за случаите, когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания са над 1000 лв. По предварителни данни всички 20 участници надхвърлят тази сума.

При този одит се извършва фактическа и документална проверка на даренията, направени от дарителите, на предоставените вещи и услуги за безвъзмездно ползване, дали е предоставена декларация за произход на средствата, когато те надхвърлят една минимална заплата, по банков път ли са постъпили и извършени приходите и разходите над 1000 лв., подадена ли е в срок информацията за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс по време на предизборната кампания.

Сметната палата ще проверява съответствието между размера на дарените или предоставени за предизборната кампания средства от физически лица и размера на доходите на лицата, когато средствата са в размер над 1000 лв. Ще се гледа дали се спазват регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания, както и дали съответстват отчетените разходи с установеното от извършените проверки. Експертите ще проверяват и дали са се спазвали определените от Изборния кодекс ограничения на общия размер за финансиране на предизборната кампания.