Битовите убийства в България масово се извършват, защото извършителят е бил пиян, а в същото време злоупотребата с алкохол продължава и в затвора, където те са въдворени, за да се поправят. До този извод е стигнала Комисията по помилване при президента, която публикува доклада си за първите 6 месеца на годината. От доклада става ясно, че всички убийци, искащи помилване, са извършили престъплението под влияние на алкохола и заради него.
&bdquo;Почти всички насилствени престъпления и всички убийства са били извършени в нетрезво състояние на дееца. Комисията е установила, че алкохолната злоупотреба не е преодоляна и продължава да влияе на риска от рецидив при тези молители и след осъждането им. Освен това Комисията е установила, че никое от тези престъпления не би било извършено, ако извършителят се е въздържал от употреба на алкохол&rdquo;, се казва доклада.<br /> <br /> Друг проблем, който се посочва в него, е трайната практика осъдените да не изплащат исковете в полза на пострадалите, които съдилищата са потвърдили. Комисията е констатирала, че от началото на годината само един от осъдените, който иска помилване, е изплатил изцяло обезщетението. За останалите не е установено дори да полагат усилия да го изплащат. <br /> <br /> &bdquo;По отделни случаи се установява, че осъденият предпочита да полага доброволен, а не платен труд в затвора, за да не му се правят удръжки в полза на задължението за обезвреда на пострадалите&rdquo;, се посочва в доклада.<br /> <br />