За отминалата 2008 година на територията на ОДМВР Бургас са регистрирани 8 730 криминални престъпления, като в сравнение с предходната година се наблюдава спад на броя на констатираните престъпни посегателства. Разкрити са 3 894 деяния и 859 криминални престъпления от минали години – т.е. 4 753 криминални престъпления, съобщиха от МВР.
Основната част от регистрираните престъпления са извършени на територията, обслужвана от бургаските районни управления / Първо, Второ и Пето/ и на територията на Община Несебър.
Основен дял сред криминалните деяния продължават да заемат престъпленията против собствеността, следвани от общоопасните престъпления и престъпленията против личността. Регистрирани са общо 4 726 кражби, при които също се наблюдава спад в сравнение с регистрираните през 2007 год. Преобладаващи в масовата криминална престъпност са взломните кражби и отнеманията от магазини и офиси, следвани от домовите кражби. Грабежите са 238 - 165 от които са извършени на територията на Бургас - град. Разкрити са общо 111 грабежа и 26 от предходни периоди.
През 2008-та от полицията в региона са иззети общо : 6,8 кг канабис, 204 грама хероин, 57 грама кокаин, 727 таблетки «екстази» и 174 грама амфетамин.
Данните за извършените престъпления срещу личността показват спад при извършването на умишлените убийства през 2008-ма в сравнение с предходната година – регистрирани са 7 умишлени убийства / 5 на територията на Бургас и по 1 на територията на Айтос и Карнобат/, всички от битов характер. Разкрити са шест от убийствата, като извършителите са привлечени за обвиняеми. Продължава работата по убийството в Айтос. Разкрито е и едно убийство от предишен период. /БЛИЦ