Градовете са преломен момент в развитието на човешката цивилизация. Тези големи човешки местообитания обикновено представляват постоянни и гъстонаселени места с внимателно определени граници. Хората, живеещи и работещи в градовете, правят неща, които обикновено не са свързани със земеделието.

Въпреки че в исторически план жителите на градовете са били много малък процент от населението на земята, в последно време бързата урбанизация и преселение към градовете са довели до това повече от половината от човечеството да живее в градове.

Друг важен аспект е тяхното местоположение. Заради удобството и задоволяването на потребностите много градове са разположени в умерени региони с достъп до различни ресурси. Затова пустините – тези празни места с минимални валежи, минимална растителност и убийствена жега в изобилие, изглеждат като пълна противоположност на градовете.

Всъщност, обаче, това съвсем не е така, тъй като по света има много кипящи от живот градове, построени точно в тези негостоприемни райони. Вижте 10 примера за процъфтяващи градове, изникнали в пустинята - на pochivka.blitz.bg!