Над 3 млн. лв ще бъдат вложени в различни дейности за рехабилитация, възстановяване и ремонти на територията на резервата Сребърна, съобщи TV7. Това уникално място, което е един от 100-те туристически обекта на България, трябва да се превърне забележителна туристическа екологична атракция, разкривайки неповторимата си красота.
<br /> И макар че проектът, чиито основни средства идват от Европейския фонд за регионално развитие, да стартира още преди повече от година, реалната работа тепърва предстои.<br /> &quot;В самия проект като цяло има доста дейности, той е тежък за изпълнение, но резултатът ще допринесе за подобряване на устойчивостта в самото биологично разнообразие в община Силистра и в района на Сребърна&quot;, казва Дауд Ибрям, директор на РИОСВ в Русе.<br /> <br /> &quot;Основните дейности по проектното предложение са групирани в четири групи - поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи. Тук акцентът е почистване и укрепване на канала, който свързва езерото Сребърна с река Дунав. И втората основна дейност в тази група е изграждането на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво в канала, езерото и реката&quot;, добавя Светлана Иванова, която е ръководител на проекта. <br /> <br /> <br /> Трябва да се възстанови също така туристическата и посетителската инфраструктура на резервата, да се подменят и осъвременят табелите. Въпреки че и сега тримата охранители наред с другите си ангажименти, поддържат чистотата около водния басейн на резервата, нови кошчета и надписи трябва да помогнат туристите в поддържането на чистотата.<br /> <br /> С най-голямо нетърпение стартирането на дейностите очакват служителите в Природонаучния музей на резервата. Сградата на музея е в окаяно положение, от тавана тече вода, а мазилката се руши. Но най-голямата пречка пред сериозния приток на туристи е липсата на възможност за наблюдение на колонията директно чрез непрекъснато работеща камера, защото сегашната увеличителна техника е твърде слаба.<br /> <br /> редвидено е още да се изгради План за управление на защитена местност &quot;Пеликаните&quot;, да се направят 3D макети на резервата, както и информационно-образователни пакети за деца и възрастни. И всичко това - за да се увеличи туристическият интерес към един от най-посещаваните национални туристически обекти.<br /> <br /> <br />