Zenuity, компанията за разработване на софтуер за автономно и асистирано управление, ще бъде разделена на две части, за да увеличи максимално потенциала на разработките си.

Първата част е нова самостоятелна компания, която се фокусира върху разработването и популяризирането на автоматизиран софтуер за автономно задвижване. Тя ще бъде собственост на Volvo Cars.

А втората ще се съсредоточи върху непрекъснатото развитие и популяризиране на усъвършенстваните системи за асистенция на водача. Тя ще бъде интегрирана към Veoneer, компанията за оборудване за автомобилна безопасност.

В момента Zenuity е съвместно предприятие на Volvo Cars и Veoneer. В рамките на това сътрудничество, Zenuity е разработила отлична софтуерна платформа за асистенция на шофьора и системи за автономно управление, които предстои да се надграждат и развиват още повече.

Като част от споразумението, операциите на Zenuity и служителите ѝ, работещи в Гьотеборг, Швеция и Шанхай, Китай ще бъдат преместени в новата компания, която ще бъде собственост на Volvo Cars. Операциите и служителите със седалище в Германия и САЩ ще бъдат прехвърлени във Veoneer.

Частта от Zenuity, притежание на Volvo Cars ще се съсредоточи върху разработването на автоматизиран софтуер за автономно задвижване, който ще бъде представен в следващото поколение автомобили, базирани на SPA2 платформата на Volvo. Новата компания ще остане отделна от Volvo Cars и ще управлява собствените си канали за дистрибуция.

„Volvo Cars се ангажира да интегрира безопасно, автономното шофиране по магистралите при следващото си поколение автомобили“, казва Хакан Самуелсон, изпълнителен директор на Volvo Cars. Решението новата компания да се фокусира изцяло върху това развитие ще ни помогне да постигнем тези амбиции.“

„Новата компания ще разработи безопасен и усъвършенстван софтуер за автономно шофиране“, заяви Денис Нобелиус, главен изпълнителен директор на Zenuity. „Вярваме, че в бъдеще ще има само ограничен брой глобални софтуерни платформи за автономно шофиране. Ние възнамеряваме да разработим една от тях."

Очаква се новата компания да започне работа най-късно през третото тримесечие на 2020 г.