Съвременните тенденции и наложения в Европа модел на майчино-фетално здравеопазване изискват грижата за бъдещата майка и носеното от нея дете да се случи в партньорство между проследяващия акушер-гинеколог и специалиста по фетална медицина.

Високоспециализираните ултразвукови прегледи при феталния специалист изискват сериозна подготовка и познания и се извършват с помощта на модерна ехографска апаратура със специални технически характеристики. Тези прегледи се провеждат в точно определени срокове от бременността, като дават много детайлна информация за липсата на генетични увреждания, за формирането на органите и за цялостното здраве на развиващото се бебе, която не може да бъде получена чрез рутинната ултразвукова диагностика при проследяващия акушер-гинеколог.

Прочете тайната на ултразвуковите прегледи при фетален специалист на jenata.blitz.bg