Дългата 30 метра кухина в Хеопсовата пирамида, която бе открита през ноември 2017 г., може да крие трон, изработен от метеоритно желязо. Тази хипотеза сподели италианският астрофизик Джулио Магли, а изводите му публикува Eurekalert.

Ученият смята, че намерените кухини едва ли са грешка, допусната при строителството, или пък изпълняват някаква архитектурна функция с цел намаляване на налягането върху главния коридор на пирамидата, както предполагат някои експерти.
 
"Трябва да има някаква много основателна причина за тяхното съществуване и тази причина трябва да е свързана с египетската погребална религия, в която се казва, че след смъртта си фараонът трябва да седне на трон от желязо, след което да премине през небесните врати и да се възнесе към звездите на север", обяснява Магли.

Ученият отбелязва, че в пирамидата има четири въздуховода, по които духът на починалия владетел е можел да се промъкне навън, като този проход, водещ на север, завърщва със запечатана врата. Именно зад нея, посочва Магли, се намират откритите кухини, които най-вероятно представляват стая с трон. Ученият напомня, че преди време така е бил открит трона на Хетепхерес - майката на Хеопс. Той е имал ниска дървена основа от кедър, покрита със злато и фаянс. 

Хеопсовата пирамида е едно от седемте чудеса на света, построена в средата на третото хилядолетие преди нашата ера по времето на фараона Хуфу (Хеопс), представител на четвъртата династия на Древното царство. Тогава са построени и всички велики пирамиди на древния Египет. Хеопсовата пирамида, която е висока 145 метра, а широка и дълга 230 метра остава една от най-гигантските постройки в историята на човечеството. 

Превод: БЛИЦ