Астрономът Лиор Шамир от университета в Канзас, САЩ, откри, че галактиките във Вселената не се въртят на случаен принцип. Предпечатът на статията, доказващ съществуването на "ос на злото", беше публикуван в хранилището на arXiv и все още не е преразгледан.

Изследователят проучил 200 хиляди галактики и открил, че разпределението на посоката на въртене на галактиките създава квадруполна картина, която не може да бъде обяснена чрез случайно съвпадение. Според учения това може да показва, че ранната Вселена може да се върти като гигантска галактика.

Шамир определи посоката на въртене на галактиките по ефекта на Доплер, видим по страничните ръбове на диска. Галактиките могат да се въртят по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, а изместването на спектъра от светлинни вълни, излъчвани от краищата на галактиката, зависи от това.

Червеното изместване показва, че част от галактиката се отдалечава от наблюдателя, а синьо смущение се приближава към него. Според космологичния принцип Вселената е изотропна и следователно разпределението на галактиките чрез тяхното въртене трябва да е равномерно.

Ученият установява, че има излишък от галактики, въртящи се по посока на часовниковата стрелка. Съотношението е 51 към 49, но в една изотропна вселена вероятността за такова разпределение е една на милиард.

В този случай разкритата асиметрия е в съответствие с квадруполната структура, т.е. в две от четирите посоки разликата става по-изразена. Такава картина възниква, ако Вселената се върти на четири оси.

Това е в съответствие с данните за квадрупола на микровълновия фон, свързани с разпределението на температурните колебания. Учените наричат ​​това явление "ос на злото", но едно от възможните обяснения за наблюдаваната анизотропия е „замърсяване“ с ярка светлина на съвременната Вселена. Новото проучване е лишено от този недостатък, следователно потвърждава съществуването на "ос на злото".

Превод: БЛИЦ