Два сателита, част от съвместна европейско-японска разработка, поеха към Меркурий. Ще са необходими около 7 години, за да достигнат до крайната си цел.

Целта е да се извършат наблюдения, които ще доведат до разрешаването на редица научни спорове. Един от тях е свързан с прекалено голямото ядро на планетата, съставено изцяло от желязо, което представлява около 60% от масата на Меркурий.

Учените и до момента не могат да дадат логично обяснение на факта, че малката планета има само тънка външна обвивка от скали. 

За пръв път Европейската и Японската космически агенции изпращат мисия до Меркурий. НАСА вече има подобни изследвания, направени от сондата “Маринър 10” през 70-те години на миналия век и от сондата „Вестител”, изпратена там преди десетилетие. 

Новата космическа мисия обаче има по-добро оборудване и ще остане в орбита около Меркурий за по-дълго време.