Моята новина" и "Защо?", са темите на днешния писмен изпит по журналистика в УНСС. Изпитът започна днес в 9.00 ч., кандидат-студентите Мирослава Кирилова от София и Павлета Павлова от Брезник изтеглиха темите.
В продължение на три астрономически часа близо 500-те кандидати ще пишат по избор по една от двете теми. Критериите при оценяването на работите ще бъдат свързани с умението за журналистическа интерпретация, убедително защитена теза, оригинално и самостоятелно мислене, висока езикова култура и логическа последователност, правилен подбор на фактите и оптимален подход при анализа и обобщението им. На 27 юли предстои устният изпит по журналистика, на който ще се явят само кандидатите, получили на писмения изпит оценка, не по-малка от "Добър" /4.00/. През тази година УНСС ще приеме 75 студенти по журналистика. /БЛИЦ