Когато завършим училище, от съзнанието ни се изпарява куп безполезна информация. Представете си обаче, че днес се налага да влезете в час и да излезете на дъската за изпит.

На колко от по-долните въпроси можете да отговорите? 

Не ползвайте Google, ако обичате!


1. В коя галактика се намира Земята? 

Андромеда 

Млечният път 

Големият Магеланов облак 

Галактическият свръхкуп в Дева 

2. Към коя държава принадлежи Гренландия? 

Дания 

Великобритания 

Норвегия 

Гренландия 

3. Кое от тези неща е изобретено от Томас Едисън? 

Крушката с нажежаема жичка 

Радиото 

Колата 

Телефонът 

4. Решете това уравнение: 10x – 6x = 2 

X = 0,5 

X = -2 

X = -0,5 

X = 2 

5. Как се казва най-голямата кост в човешкия скелет? 

Бедрената кост 

Голям пищял 

Раменна кост 

Ключица 

6. Какво означава O3 в химията? 

Калай 

Вода 

Кислород 

Озон 

7. Колко стени има един куб? 16 

8. Коя планета е кръстена на римския бог на търговията? 

Сатурн 

Марс 

Меркурий 

Юпитер 

9. Колко години трае 100-годишната война? 

123 

100 

97 

116 

10. Какво се измерва в ампери? 

Енергия 

Силата на електрическия ток 

Налягането 

Силата 

11. Кой е извършил първото околосветско пътешествие? 

Кук 

Колумб 

Магелан 

Крузенщерн 

12. Какво количество кръв (приблизително) има в човешкото тяло на възрастен човек? 

1-2 л 

5-6 л 

3-4 л 

9-10 л 

13. Кой от тези химически елементи не е метал? 

Алуминий 

Литий 

Неон 

Магнезий

Отговори:

1. Млечният път. 

2. Дания. 

3. Крушката с нажежаема жичка. 

4. X = 0,5. 

5. Бедрената кост. 

6. Озон. 

7. 6. 

8. Меркурий. 

9. 116. 

10. Силата на електрическия ток. 

11. Магелан. 

12. 5-6 л. 

13. Неон.