На космодрума "Байконур" се подготвя старта на космическия кораб "Фотон М" 4, на борда на който ще има и българска апаратура. През юли т.г. в Космоса ще започнат два нови експеримента с апаратура, разработена с участието на учени от Българската академия на науките (БАН). Първият експеримент ще започне на 19 юли и ще се реализира чрез спектрометър-дозиметъра на космическа радиация "РД3-Б3", който ще бъде внедрен на космическия кораб "Фотон М" 4.
Приборът е разработен заедно с Института по медико-биологични проблеми на Руската академия на науките по програмата за фундаментални космически изследвания между двете академии.<br /> <br /> С прибора ще се изследва натрупването на дозата от космическо йонизиращо лъчение в спътника, на който ще се намират и биологични обекти.<br /> <br /> Биологичната част от мисията на &quot;Фотон М&quot; 4 включва тритони, с помощта на които ще се изследват последиците от микрогравитацията върху тялото на възрастни животни, а също така и тяхното сексуално поведение и ембрионално развитие.<br /> <br /> Вторият експеримент ще започне на 24 юли с изстрелването на нови модули на платформата &quot;EXPOSE-R2&quot; от космодрума &quot;Байконур&quot;, която ще бъде инсталирана на Международната космическа станция на 21 август.<br /> <br /> На платформата ще се правят експерименти с химически и биологически обекти, при които ще бъде изследвано въздействието на условията в открития космос в продължение на година и половина, след което ще бъдат върнати на Земята.<br /> <br /> Сред апаратурата на платформата &quot;EXPOSE-R2&quot; ще бъде и приборът &quot;R3DR&quot;, който представлява миниатюрен спектрометър за дозата на космическа радиация. Той е разработен през 2007 г. от български учени, съвместно с учени от Университета в Ерланген, Германия.<br /> <br /> Приборите, с помощта на които ще се осъществяват двата космически експеримента, са разработени от екип от учени от секцията &quot;Слънчево-земна физика&quot; на Института за космически изследвания. В екипа са проф. Цветан Дачев, главните асистенти Борислав Томов и Юрий Матвийчук, и инженер Пламен Димитров.<br />