Геолозите са открили мощна „река от камъни“, която буквално се изтласква от Тихия океан през проход под Централна Америка и достига до средата на Карибско море, съобщава списанието Nature Communications.

Екип от изследователи са открили слой скали под Карибско море, който се движи бързо, влияейки на тектонските плочи.

Изследователите са установили, че подземната „река от камъни“ започва своето пътуване преди 8 милиона години, когато „портите“ в Централна Америка се отварят, повдигайки морското дъно на няколкостотин фута и накланяйки го на североизток към Малките Антилски острови.

Според мнението на съавтора на изследването Лоренцо Коли, без този поток части от Централна Америка биха се оказали под морското равнище, а Тихият и Атлантическият океан биха били съединени.Изображението показва извитата земна повърхност в Карибския басейн, изтласкваща нагоре западната част на Карибско море


Резултатите от изследването дават разбиране за това как протича еволюцията на земната повърхност, как изчезват плитките морета и сухоземните континентални мостове.

Изследователите са успели да установят скоростта на движение на астеносферата - тя се движи със скорост 6 инча годишно, тоест три пъти по-бързо от движението на тектонските плочи.

Учените обръщат внимание на факта, че при такива условия тектонските плочи се движат като шайба във въздушния хокей, на която влияние й оказва движещият се отдолу въздушен поток. В този случай, слой от подвижни камъни улеснява движението на тектонските плочи.

Превод и редакция: БЛИЦ