Учените направиха сензационно изявление, свързано с природата на времето. Те са открили грешка, на която нито един от учените до сега не е обръщал внимание. 

Било изяснено, че времето е изменчива структура, а не постоянна, както се смяташе до сега. 

Досега, откакто бе формулирана теорията за относителността на Айнщайн, се смяташе, че след Големия взрив на времето не може да се повлияе. 

Експериментите на изследователите са показали, че времето може да протича по различен начин за различните наблюдатели. 

Получава се, че колкото по-високо е разположен наблюдателят спрямо обекта, толкова по-бързо тече времето. 

Тоест, случва се определена разсинхронизация на времето.  

Върху хода на земното време голямо влияние оказва Лната, която постепенно се отдалечава от нашата планета. В резултат на това, има периоди, когато в една минута има повече от 60 секунди. 

Според наблюденията на учените, това явление може да се наблюдава на 31 декември или 30 юни. 

Така постепенно ние започваме да разбираме, че времето не е такова, каквото ние си го представяме. Мнозина, например, са забелязали, че в зависимост от ситуацията времето може да се разтяга или, обратното, да препуска стремително. 

Вероятно, то може да спира за всеки човек отделно, помагайки му в трудни ситуации. 

Оттам се появява и резонния въпрос: способен ли е човек сам да влияе на хода на времето или това зависи от други сили? 

Засега учените нямат отговор.  

Превод и редакция: БЛИЦ