Концепцията на Марк Зукърбърг за мета вселената разрази истинска буря в света. Множество технологични компании се впуснаха да я коментират, а свързаните с тях концептуални акции на капиталовия пазар скочиха рязко, коментира Милен Ганев, съдружник в българската софтуерна компания "E-CARD", която е в топ 50 в Европа.

Мета вселената предизвика също голям интерес и сред обикновените хора. „Какво представлява тя?“, „Ще се срине ли в бъдещо човешкото общество такова, каквото го познаваме?“, „Ще се родят ли друг тип общества?“, „Ще имаме ли нови възможности за забогатяване?“, „Какво означава това за човешката цивилизация?“, са все въпроси, на които мнозина се опитват да си отговарят.

Според Дзуо Пънфей, генерален секретар на Центъра за информационни изследвания към Китайската академия на социалните науки, ще са необходими 10-20 години, за да се реализира основният сценарий на мета вселената. В момента важни понятия като мета вселената и блокчейн нямат общопризната дефиниция. Те са често срещано явление в авангардните технологии и индустрии, а анализирането им от различни гледни точки е като да наблюдавате многостен – неизбежно ще виждате много перспективи и ще правите различни заключения, обясни Милен Ганев.

Например, от технологична гледна точка мета вселената е 3D виртуално пространство; от перцептивна тя е продължение и въплъщение на възприятието на невроните; от икономическа представлява нещо ново, който пресича физическите и виртуалните форми на цифровата икономика; а от когнитивна е разбиране на реалния свят от перспективата на машината и др. Най-общо казано обаче, мета вселената е сценарий за мащабно приложение на виртуална реалност, подчерта Милен Ганев от "E-CARD".

Много технологични гиганти отправят от известно време поглед към мета вселената, но трябваше „Фейсбук“ да се преименува на „Мета“, за да стане концепцията изведнъж толкова популярна. Милен Ганев смята, че причините за това са няколко. На първо място, от гледна точка на правото и тенденциите, технологии, които поддържат възникването на мета вселената, се доближават до момента на сингулярност и на хоризонта се задава технологичен скок.

На второ място, традиционният мрежов интернет достигна своя връх и започва да запада, а мета вселената може да се превърне в средство за интеграция на виртуалния и реалния свят, с огромен ефект върху развитието на предприятията. На трето място, от пазарна гледна точка, Roblox, предлагаща първите акции, свързани с мета вселената, далеч надмина очакванията след листването си през март тази година и положителният ефект на обратната връзка на пазара е очевиден.

„Прайсуотърхаус Купърс“ (Pricewaterhouse Coopers) прогнозира, че пазарният обем на мета вселената ще достигне 1,5 трилиона долара през 2030 г. 
Мета вселената ще доведе до пет основни промени в нашия живот, социално и икономическо развитие: едната е да подобри още повече ефективността на производство по отношение на технологичните иновации; втората е да роди поредица от нови технологии, форми и модели и да насърчи трансформация на традиционните индустрии;

третата е да се насърчи трансграничната конвергенция на културната и творческата индустрии, което силно стимулира потреблението на информация; четвъртото е да се преустрои начина на живот и работа, като голяма част от тях ще бъдат във виртуалния свят; петият е да съдейства за изграждането на интелигентни градове и иновативни модели на социално управление.