Двама сътрудници на бившите служби в листите на "Продължаваме промяната" освети Комисията по досиетата в проверката на кандидатите за депутати в 47-ото Народно събрание на предстоящите изборите на 14 ноември, пише "Труд".

Ерджан Ахмед Ахмед от Провадия, втори в листата на ПП за Силистра, е бил вербуван за агент за военното контраразузнаване с от кап. Братован Георгиев Йорданов на 13.02.1985 г., регистриран е на 27.02.1985 г. с псевдоним "Деян". Ръководили са го кап. Йорданов и полк. Кр. Драганов.

В архивите са запазени собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание, рег. бланка, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело ІА-3688 (Вн) МФ; рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-92/27.03.1990 г. за унищожаване на дело ІА-3688 (Вн) (налично), протокол рег. № КА-95/27.03.1990 г. за унищожаване на дело ІР-2209 (Вн).

Снет е от действащия оперативен отчет през 1987 г.

Тома Михайлов Томов от Сливен, 11-ти в листата на "Продължаваме промяната" за Варна, е бил вербуван за секретен сътрудник на Разузнавателното управление на Генералния щаб с псревдоним "Хитов" от м-р Иван Марков Карпузанов на 06.04.1988 г. Ръководил го е кап. Дойчин Петров Бояджиев.

Запазените документи от досието му са собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 21653; картони обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9

Комисията по досиетата разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Тома Михайлов Томов към службите и след 1990 г.

Комисията по досиетата е проверила 2 065 кандидати за депутати в 47-ото Народно събрание от общо 5089. Останалите 3024 не подлежат на проверка, защото не са били пълнолетни при закриването на бившата Държавна сигурност.

Ето и пълния списък на обявените, в които почти всички вече са обявявани в предишни проверки:

Три имена
Ангел Тодоров Русев
Дата на раждане
25.04.1951 г.
Място на раждане
с. Равногор, обл. Пазарджик
Вербувал го служител
о. р. Румен Христов Стриков на 09.06.1971 г., регистриран на 30.06.1971 г.
Ръководил го служител
о. р. Румен Христов Стриков; о. р. Пенчо Мекиков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление III-ГУСВ-3
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
осведомител
Псевдоними
Артьом
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 157/ 29.11.1990 г. за преглед и необходимост от унищожаване на дело IО-130 (Пд).
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за народен представител в 17 МИР – Пловдив-област, издигнат от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 290/ 01.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-625/ 14.03.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1800/ 17.03.2020 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание


Обявява установената и обявена с решение № 2-8/ 22.05.2012 г. – частични избори на 13.05.2012 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Бойко Любомиров Клечков
Дата на раждане
31.05.1958 г.
Място на раждане
гр. Кюстендил
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ОУ на МВР-Кюстендил-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № К-3960/ 29.08.1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 8/ 01.01.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач.
Притежавал е служебна карта по ДС № 17628/83
Кандидат за народен представител в 10 МИР – Кюстендил, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-610/ 18.02.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1790/ 11.02.2020 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание


Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Борис Атанасов Златарев
Дата на раждане
19.03.1955 г.
Място на раждане
гр. Пловдив
Вербувал го служител
о. р. Емил Коев на 15.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г.
Ръководил го служител
о. р. Емил Коев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Пловдив-ДС-03-04 по линия на управление VI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Димо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 83/ 1990 г. – с протокол № 15/ 02.02.1990 г. унищожени делата на агент "Димо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. 
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Кандидат за народен представител в 16 МИР – Пловдив, издигнат от ПП „АТАКА“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-625/ 14.03.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1800/ 17.03.2020 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Валентин Асенов Христов
Дата на раждане
22.03.1960 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
ст. лейт. Красимир Тодоров Пачков на 20.10.1984 г., регистриран на 08.11.1984 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Красимир Тодоров Пачков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление VI-I-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Плиска
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31192.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Кандидат за народен представител в 9 МИР – Кърджали и в 22 МИР – Смолян, издигнат от ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1734/ 22.10.2019 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1812/ 26.05.2020 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.

Обявява установената и обявена с решение № 2-1591/ 29.03.2019 г. – ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Валентин Николов Вацев
Дата на раждане
01.08.1950 г.
Място на раждане
гр. Варна
Вербувал го служител
вербуван на 18.12.1985 г.; регистриран на 20.12.1985 г.
Ръководил го служител
о. р. Стоян Бейков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление VІ-І-ІV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Велинов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-29729 и работно дело ІР-15471.
Снемане от действащия оперативен отчет
1988 г.
Кандидат за народен представител в 25 МИР – София, издигнат от ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“

Обявява установената и обявена с решение № 2-451/ 21.01.2015 г. – Българския олимпийски комитет - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Валентин Петков Заяков
Дата на раждане
31.08.1949 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
о. р. Костадин Атанасов на 03.07.1979 г., регистриран на 13.07.1979 г.
Ръководил го служител
о. р. Костадин Атанасов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Кантарджиев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-2766 (Бс); протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1254 (Бс).
Снемане от действащия оперативен отчет
1983 г.
Кандидат за народен представител в 23 МИР – София, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

Основание за разглеждане и чл. 28 от Закона.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1119/ 07.11.2017 г. – Българска федерация по волейбол

Обявява установената и обявена с решение № 2-581/ 24.11.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Вангел Димитров Арабаджиев
Дата на раждане
27.04.1955 г.
Място на раждане
гр. Благоевград
Вербувал го служител
кап. Иван Николов Баймаков на 16.12.1985 г., регистриран на 13.01.1986 г.
Ръководил го служител
кап. Иван Николов Баймаков; о. р. Дафин Тодоров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление III-IV-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Коларов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-792; рег. дневник; картон обр. 4.
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за народен представител в 1 МИР – Благоевград, издигнат от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Вангел Димитров Арабаджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1767/02.12.2019 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Васил Иванов Събев
Дата на раждане
23.11.1953 г.
Място на раждане
гр. Дулово
Вербувал го служител
вербуван на 25.11.1981 г.; регистриран на 03.12.1981 г.
Ръководил го служител
о. р. Георги Атанасов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Силистра – ДС по линия на управление ІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Аспарух
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2312/23.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 24/20.03.1990 г. делата на аг. „Аспарух“
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Кандидат за народен представител в 20 МИР – Силистра, издигнат от КП „Продължаваме Промяната“

Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Велизар Пенков Енчев
Дата на раждане
07.01.1953 г.
Място на раждане
гр. Гълъбово, обл. Стара Загора
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ПГУ-ДС, ХVІІ отдел
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № 743/ 01.10.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1066/ 31.12.1989 г. е преназначен за инспектор.
Кандидат за народен представител в 23 МИР – София, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № RB102101-001-04/11-19188/ 31.10.2007 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. - електронни медии
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 162/ 29.09.2010 г. – регионални печатни медии
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 288/ 24.11.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-343/ 09.05.2014 г. – лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за членове на Европейския парламент
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-715/ 27.09.2016 г. – в-к "Галерия"
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-716/ 27.09.2016 г. – Българска национална телевизия
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-732/ 11.10.2016 г. – лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за президент и вицепрезидент
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1558/ 12.02.2019 г. – ПП "Национален фронт за спасение на България"
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1624/ 14.05.2019 г. – избори за Европейския парламент –2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1662/ 09.07.2019 г. – ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА "БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ"
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Венцислав Ангелов Иванов
Дата на раждане
07.05.1953 г.
Място на раждане
гр. Пазарджик
Вербувал го служител
лейт. Бойко Александров Андров на 29.10.1982 г., регистриран на 09.11.1982 г.
Ръководил го служител
лейт. Бойко Александров Андров; о. р. Никола Ив. Николов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление II-VI-I 
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Николай; Чавдар
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-37104.
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за народен представител в 24 МИР – София и в 26 МИР – София област, издигнат от ПП „МИР“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 199/ 16.03.2011 г. - Министерството на външните работи
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Веселин Иванов Колев
Дата на раждане
05.08.1951 г.
Място на раждане
гр. Габрово
Вербувал го служител
ст. лейт. Георги Тодоров на 06.09.1978 г., регистриран на 03.10.1978 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Георги Тодоров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление III-II-III 
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Иванов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30253 и работно дело IР-16021.
Снемане от действащия оперативен отчет
1989 г.
Кандидат за народен представител в 15 МИР – Плевен, издигнат от  КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-623/ 10.03.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.

Обявява установената и обявена с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Владимир Александров Чучуев
Дата на раждане
23.07.1956 г.
Място на раждане
гр. Русе
Вербувал го служител
вербуван на 29.05.1981 г., регистриран на 05.06.1981 г.
Ръководили го служители
о. р. Янчо Мандраджиев; о. р. Н. Габровски; о. р. Д. Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Варна-ДС; ОУ на МВР-Русе-ДС; ДС - управление VI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Асен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони - обр. 4 - 7 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IР-1755 (Вн); 
протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело ІР-726 (Рс); писмо вх. № 840/ 16.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 274/13.02.1990 г. личното и работно дело на агент "Асен".
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за народен представител в 12 МИР – Монтана, издигнат от ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 2-734/ 18.10.2016 г. – община Смолян - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Владимир Стаменов Гърбелов
Дата на раждане
05.09.1953 г.
Място на раждане
с. Арда, обл. Смолян
Вербувал го служител
о. р. Валери Груев на 12.11.1982 г., регистриран на 23.11.1982 г.
Ръководил го служител
о. р. Валери Груев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, УГВ-IV ГО-РО
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
съдържател на явочна квартира
Псевдоними
Плиска
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3695/ 09.11.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № V-III 56/ 30.10.1990 г. делото на Я/К "Плиска".
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за народен представител в 22 МИР – Смолян, издигнат от КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1005/ 06.07.2017 г. – областните управители и заместник областните управители
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1734/ 22.10.2019 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1810/ 18.05.2020 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 338/ 28.03.2012 г. – Русенски университет "Ангел Кънчев"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Георги Емилов Вълчев
Дата на раждане
03.05.1945 г.
Място на раждане
гр. Русе
Вербувал го служител
кап. В. Енев и полк. Г. Силямов на 09.07.1982 г., регистриран на 29.07.1982 г.
Ръководил го служител
кап. В. Енев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Русе по линия на ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
секретен сътрудник
Псевдоними
Перовски
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и работно дело Ф1, а.е. 7790 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за народен представител в 19 МИР – Русе, издигнат от КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Емилов Вълчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-680/ 07.07.2016 г. – община Русе
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1711/ 03.10.2019 г. – ПП "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ"

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Георги Иванов Ангелов
Дата на раждане
28.12.1961 г.
Място на раждане
гр. Девня
Вербувал го служител
вербуван на 27.03.1987 г.; регистриран на 23.04.1987 г.
Ръководил го служител
о. р. Иван Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС – 03-09-03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент 
Псевдоними
Жеков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 4
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за народен представител в 3 МИР – Варна, издигнат от ПП „ПРАВОТО“

За Георги Иванов Ангелов  липсват други данни по чл. 25, т. 3
Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3.

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Иванов Ангелов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Георги Миланов Георгиев
Дата на раждане
20.11.1955 г.
Място на раждане
с. Скрът, обл. Благоевград
Вербувал го служител
о. р. Тошко Карасавов на 01.04.1987 г., регистриран на 10.04.1987 г.
Ръководил го служител
о. р. Тошко Карасавов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Пловдив, 02, 03-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството
агент
Псевдоними
Огнян
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол рег. № С 80-А/ 02.05.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Огнян".
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за народен представител в 16 МИР – Пловдив, издигнат от ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1682/ 10.09.2019 г. – ПП "ЛИБЕРТАС БЪЛГАРИЯ"
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Георги Николов Вдовичин
Дата на раждане
30.04.1949 г.
Място на раждане
гр. Гоце Делчев
Вербувал го служител
ст. лейт. Стою Чанков  на 03.09.1977 г., регистриран в ПГУ на 25.11.1977 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Стою Чанков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на  ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
секретен сътрудник
Псевдоними
Давидов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6399-2 тома.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Кандидат за народен представител в 2 МИР – Бургас, издигнат от КП  ГЕРБ – СДС

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-429/ 13.11.2014 г. – Бургаски университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Георги Петров Поповски
Дата на раждане
27.05.1948 г. 
Място на раждане
с. Малорад, обл. Враца
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ДС, отдел ІV
Документи, свързани с кариерното му  развитие
Със заповед № 108/13.07.1976 г. е назначен за разузнавач І степен; със заповед № 116/21.07.1976 г. е  преназначен за инспектор ІV степен; със заповед № 19/30.01.1979 г. е преназначен за началник група  ІV ст.; със заповед № 192/07.10.1985 г. е преназначен за зам.-началник на отделение.
Притежавал е служебна карта по ДС  № 15565/80.
Кандидат за народен представител в 6 МИР – Враца и в 26 МИР – София- област, издигнат от КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“

Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Георги Стефанов Георгиев
Дата на раждане
29.10.1952 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
о. р. Борислав Петров Борисов на 30.09.1987 г., регистриран на 13.10.1987 г.
Ръководил го служител
о. р. Борислав Петров Борисов; о. р. Гаврил Трифонов Гаврилов; о. р. Митко Борисов Бунев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление III-VII-III, управление III-I-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Иванов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 41/04.01.1990 г. за поемане за по-нататъшно ръководство на аг. „Иванов“
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за народен представител в 26 МИР – София-област, издигнат от 
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Стефанов Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение 2-643/ 26.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение 2-1811/ 19.05.2020 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Гошо Антов Георгиев
Дата на раждане
10.07.1957 г.
Място на раждане
с. Орешец, обл. Видин
Вербувал го служител
вербуван на 27.08.1980 г.; регистриран на 07.09.1980 г.
Ръководил го служител
о. р. Велчо Цветков Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС – 03-04-01
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент 
Псевдоними
Деянов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3563/29.10.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 00206/1990 г. личното и работно дело на аг. „Деянов“
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Кандидат за народен представител в 1 МИР – Благоевград и в 5 МИР –   Видин, издигнат от ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Дарин Георгиев Кинов
Дата на раждане
27.01.1960 г.
Място на раждане
гр. Плевен
Вербувал го служител
вербуван на 22.06.1981 г., регистриран на 14.07.1981 г.; възстановен от о. р. Дойчин Дойнов на 17.10.1985 г., регистриран на 27.11.1985 г.
Ръководил го служител
о. р. Дойчин Дойнов, о. р. Цанко Станков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление III-II-III, управление III-Х-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Васил
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник – 2 бр.; картони - обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 03-55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-496 (Пл); доклад на Служба "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7528/ 19.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за народен представител в 15 МИР – Плевен, издигнат от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 273/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-535/ 22.07.2015 г. – община Никопол
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-623/ 10.03.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1734/ 22.10.2019 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1798/ 10.03.2020 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Дауд Мехмед Ибрям
Дата на раждане
03.02.1964 г.
Място на раждане
гр. Русе
Вербувал го служител
о. р. Георги Георгиев на 14.03.1984 г., регистриран на 22.03.1984 г.
Ръководил го служител
о. р. Георги Георгиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление III-V-II; ОУ на МВР-Пловдив-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Искренов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-13415; писмо вх. № 2069/ 1990 г. за унищожаване с протокол № 11/ 01.02.1990 г. делата на аг. "Искренов".
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Кандидат за народен представител в 19 МИР – Русе, издигнат от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-629/ 29.03.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-676/ 05.07.2016 г. – община Сливо поле
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1734/ 22.10.2019 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1804/ 11.05.2020 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Дахил Мустафа Селим
Дата на раждане
17.06.1952 г.
Място на раждане
с. Трънак, обл. Бургас
Вербувал го служител
кап. Иван Симеонов Богданов на 30.07.1981 г., регистриран на 13.08.1981 г.
Ръководил го служител
кап. Иван Симеонов Богданов; о. р. М. Луков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Бургас-ДС-Айтос
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Николай; Камен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1008 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за народен представител в 2 МИР – Бургас, издигнат от КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Дахил Мустафа Селим към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-145/ 06.03.2013 г. – община Руен
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1705/ 01.10.2019 г. – ОИК-МИ-2019
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1997/ 25.10.2021 г. – приватизирани държавни предприятия по отраслови министерства  за 1996 г.

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Денчо Стоянов Бояджиев
Дата на раждане
02.07.1952 г.
Място на раждане
гр. Разград
Вербувал го служител
о. р. Венелин Рачев на 11.02.1980 г., регистриран на 15.02.1980 г.
Ръководил го служител
о. р. Венелин Рачев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
ОУ на МВР-Разград-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството
съдържател на явочна квартира
Псевдоними
Орбита
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 1779/ 05.04.1990 г. за унищожаване на дело ІЯ-265; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Кандидат за народен представител в 18 МИР – Разград, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-578/ 17.11.2015 г. – община Разград
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1591/ 29.03.2019 г. – ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСП)
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1734/ 22.10.2019 г. - кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1844/ 28.07.2020 г. - адвокатска колегия - Разград

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Димитър Георгиев Керушев
Дата на раждане
30.11.1958 г.
Място на раждане
гр. Кърджали
Вербувал го служител
вербуван на 03.10.1988 г.; регистриран на 10.11.1988 г.
Ръководил го служител
о. р. Гинчо Стоянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Кърджали – ДС -Момчилград
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
резидент
Псевдоними
Колев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 760/01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 190/30.01.1990 г. делата на рез. „Колев“ 
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за народен представител в 9 МИР – Кърджали, издигнат от КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Георгиев Керушев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявява установената и обявена с решение № 2-1790/ 11.02.2020  г. – кандидати за местни избори 2019 г.- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Емил Добрев Динев
Дата на раждане
07.10.1949 г.
Място на раждане
гр. Кюстендил
Вербувал го служител
вербуван на 22.12.1983 г.; регистриран на 14.02.1984 г.
Ръководил го служител
о. р. Емил Тодоров Соколов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС – ЦИОУ "Международни връзки"
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Явор
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег дневник; картон обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1280 (Кн); протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1051 (Кн).
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Кандидат за народен представител в 10 МИР – Кюстендил, издигнат от 
ПП ВОЛЯ

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Емил Стефанов Владимиров
Дата на раждане
15.11.1960 г.
Място на раждане
гр. Лом
Вербувал го служител
майор Иван Петров Каменов на 14.12.1979 г., регистриран на 20.12.1979 г.
Ръководил го служител
майор Иван Петров Каменов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление III-ХI-II; ДС-Михайловград
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Тодоров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-721(Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-425 (Мх).
Снемане от действащия оперативен отчет
1981 г.
Кандидат за народен представител в 12 МИР – Монтана, издигнат от ПП „АТАКА“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-604/ 09.02.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1794/ 19.02.2020 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Емил Ценов Георгиев
Дата на раждане
14.06.1951 г.
Място на раждане
с. Кутово, обл. Видин
Вербувал го служител
о. р. Петко Каменов на 18.08.1978 г., регистриран на 24.08.1978 г.
Ръководил го служител
о. р. Петко Каменов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Хасково-ДС; ОУ на МВР-Видин-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Станислав
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол рег. КА № 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІA-755 (Хс); протокол рег. № КА 552/ 27.05.1990 г. на лично дело ІА-1568 (Хс); протокол рег. № 13/ 19.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-332 (Вд); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
1985 г.
Кандидат за народен представител в 25 МИР – София, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“
 
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 61/ 15.04.2009 г. - Държавна агенция за метрология и технически надзор
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-9/ 22.05.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-649/ 16.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-989/ 27.06.2017 г. – община Хасково
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1624/ 14.05.2019 г. – кандидати за членове на Европейския парламент – избори 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1632/ 20.05.2019 г. – ПП "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ЕКОГЛАСНОСТ"
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Ерджан Ахмед Ахмед
Дата на раждане
20.03.1966 г.
Място на раждане
гр. Провадия
Вербувал го служител
кап. Братован Георгиев Йорданов на 13.02.1985 г.; регистриран на 27.02.1985 г.
Ръководил го служител
кап. Братован Георгиев Йорданов; полк. Кр. Драганов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС – 03-09-05
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Деян
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание, рег. бланка, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело ІА-3688 (Вн) МФ; рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-92/27.03.1990 г. за унищожаване на дело ІА-3688 (Вн) (налично), протокол рег. № КА-95/27.03.1990 г. за унищожаване на дело ІР-2209 (Вн).
Снемане от действащия оперативен отчет
1987 г.
Кандидат за народен представител в 20 МИР – Силистра, издигнат от КП „Продължаваме Промяната“

Обявява установената и обявена с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. - лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Живко Емилов Чапъров
Дата на раждане
25.11.1968 г.
Място на раждане
гр. Русе
Вербувал го служител
ст. лейт. Пламен Евлогиев Пенов на 05.08.1987 г., регистриран на 12.08.1987 г.
Ръководил го служител
ст. лейт. Пламен Евлогиев Пенов; о. р. Николай Енев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление IV-IV-V, ВКР
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Росен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-2124; рег. дневник; картон обр. 4.
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за народен представител в 19 МИР – Русе, издигнат от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 271/ 05.10.2011 г. – администрацията на Народното събрание. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Иван Василев Хиновски
Дата на раждане
03.09.1947 г.
Място на раждане
с. Глава, обл. Плевен
Вербувал го служител
о. р. Румен Велинов, регистриран в ПГУ на 22.09.1982 г.
Ръководил го служител
о. р. Румен Велинов; о. р. Пл. Костов; о. р. Стефан Косев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
секретен сътрудник
Псевдоними
Хабов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; предложение рег. № 2625/ 1990 г. за унищожаване на дело № 14899 на СС "Хабов", състоящо се от том 1 от 188 стр. и том 2 от 72 стр.
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за народен представител в 23 МИР – София и в 24 МИР – София, издигнат от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1018/ 25.07.2017 г. – длъжници към Елитбанк
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1022/ 01.08.2017 г. – администрацията на Народното събрание, щатните служители към постоянните комисии на Народното събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1041/ 12.09.2017 г. – държавни или общински дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно или общинско участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала – Министерство на енергетиката
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Иван Иванов Търпоманов
Дата на раждане
10.04.1950 г.
Място на раждане
гр. Пазарджик
Вербувал го служител
о. р. Димитър Янев на 05.11.1984 г., регистриран на 12.11.1984 г.
Ръководил го служител
о. р. Димитър Янев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление VI-VII-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
съдържател на явочна квартира
Псевдоними
Кула
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1041/ 1990 г. за унищожаване с протокол № 79/ 25.01.1990 г. делата на Я/К "Кула".
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за народен представител в 13 МИР – Пазарджик, издигнат от ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“  

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1708/ 03.10.2019 г. – ПП "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /ОБЕДИНЕН/ НИКОЛА ПЕТКОВ"
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Иван Йорданов Койнарски
Дата на раждане
22.11.1948 г.
Място на раждане
гр. Кнежа
Вербувал го служител
подп. Димитър Атанасов Илиев на 29.08.1978 г.; регистриран на 06.09.1978 г.
Ръководил го служител
подп. Димитър Атанасов Илиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Плевен – ДС по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Кондор
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание, рег. бланка, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело ІА-1687 (Пл) МФ; рег. дневник; протокол рег. № 03 55/19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело ІР-617 (Пл), картони обр. 4 – 5 бр. и обр. 6
Снемане от действащия оперативен отчет
1987 г.
Кандидат за народен представител в 15 МИР – Плевен, издигнат от КП ГЕРБ – СДС

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Красимир Дончев Каракачанов
Дата на раждане
29.03.1965 г.
Място на раждане
гр. Русе
Вербувал го служител
о. р. Новак Георгиев Новев на 11.05.1989 г., регистриран на 16.05.1989 г.
Ръководил го служител
о. р. Новак Георгиев Новев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
Шесто управление-ДС, 03, 03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството
агент
Псевдоними
Иван
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-36244
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за народен представител в 3 МИР – Варна и в 25 МИР – София, издигнат от  ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 270/ 27.09.2011 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за президент и вицепрезидент
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-343/ 09.05.2014 г. – лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за членове на Европейския парламент
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-732/ 11.10.2016 г. – лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за президент и вицепрезидент
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-997/ 04.07.2017 г. – Министерски съвет, избран на 04.05.2017 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1320/ 22.05.2018 г. – БАЛКАНСКИ ПФ МИЗИЯ - ТРАКИЯ - МАКЕДОНИЯ  АД
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1557/ 12.02.2019 г. – ПП ВМРО-Българско национално движение
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Максим Генов Велков
Дата на раждане
04.11.1955 г.
Място на раждане
с. Палаузово, обл. Габрово
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ДС, УБО
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № К-1692/ 29.04.1985 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 396/ 14.03.1990 г. е преназначен за н-к на група.
Кандидат за народен представител в 20 МИР – Силистра и в 23 МИР – София, издигнат от ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1734/ 22.10.2019 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1812/ 26.05.2020 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Мехмед Юмер Юмер
Дата на раждане
27.04.1958 г.
Място на раждане
с. Цар Самуил, обл. Силистра
Вербувал го служител
о. р. Кръстю Петров на 19.06.1978 г., регистриран на 05.07.1978 г.
Ръководил го служител
о. р. Кръстю Петров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
Трето управление – ДС (ВКР)
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Свилен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол № 11/1990 г. за унищожено л. д. ІА-2774 (Рс), протокол № 12/1990 г. за унищожаване на  р. д. ІР-338 (Рс); доклад на МВР рег. №  RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
1979 г.
Кандидат за народен представител в 20 МИР – Силистра, издигнат от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-695/ 09.08.2016 г. – община Тутракан
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1734/ 22.10.2019 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1808/ 12.05.2020 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 2-280/ 11.12.2013 г. – община Мизия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Милчо Тодоров Пелов
Дата на раждане
31.10.1952 г.
Място на раждане
гр. Мизия
Вербувал го служител
о. р. Илиян Янкулов на 21.05.1988 г., регистриран на 13.06.1988 г.
Ръководил го служител
о. р. Илиян Янкулов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Враца-ДС, по линия на управление 06
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
съдържател на явочна квартира
Псевдоними
Липа
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1856/ 11.04.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Липа".
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за народен представител в 6 МИР – Враца, издигнат от ПП ВОЛЯ

Основание за разглеждане и чл. 28 от Закона.

Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Минчо Мънчев Минчев
Дата на раждане
25.09.1944 г.
Място на раждане
с. Коларово, обл. Стара Загора
Вербувал го служител
о. р. Волен Кузов на 09.10.1985 г., регистриран на 21.10.1985 г.
Ръководил го служител
о. р. Волен Кузов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС, управление 06-01-04
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Арабаджиев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-31140; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Кандидат за народен представител в 27 МИР – Стара Загора, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1631/ 20.05.2019 г. – ПП "НОВА ЗОРА"

Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Нако Райнов Стефанов
Дата на раждане
19.06.1954 г.
Място на раждане
гр. София
Качество
Нещатен служител
Структури, в които е работил
ОУ на МВР-Плевен по линия на ВКР
Документи, свързани с кариерното му развитие
Привлечен със заповед № 98/ 27.09.1973 г. и се води на отчет от подп. Гачев
Кандидат за народен представител във 2 МИР – Бургас и в 24 МИР – София, издигнат от ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 327/ 14.03.2012 г. – Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-343/ 09.05.2014 г. – лица, регистрирани от ЦИК като кандидати за членове на Европейския парламент
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1710/ 03.10.2019 г. – ПП "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 143/ 16.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Николай Стефанов Радулов
Дата на раждане
13.01.1956 г.
Място на раждане
гр. София
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
СГУ на МВР-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № К-4840/ 30.10.1981 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 984/ 24.12.1985 г. е преназначен за ст. разузнавач.
Притежавал е служебна карта по ДС № 16857/81 г. 
Кандидат за народен представител в 23 МИР – София, издигнат от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1763/ 25.11.2019 г. – длъжници към банка "Агробизнесбанк"
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1964/ 08.06.2021 г. – общински дружества, на дружества с 50 и повече на сто общинско участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала – Столична община
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1991/ 04.10.2021 г. – държавни дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала – Министерство на икономиката

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Радко Любенов Ханджиев
Дата на раждане
20.01.1944 г.
Място на раждане
 гр. Свищов
Вербувал го служител
вербуван на 14.03.1964 г., регистриран на 22.03.1964 г.; възстановен на 02.08.1983 г. от Георги Сандев, регистриран на 04.08.1983 г.
Ръководил го служител
майор Кирил Трифонов; ст. лейт. Марко Ник. Марков; полк. Проданов; о. р. Георги Сандев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
КДС-II-II-II; Управление VІ София – ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Николай
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в работно дело IР-3977; картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник – 2 бр.; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на л.д. ІА-31117; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Кандидат за народен представител в 18 МИР – Разград и в 26 МИР – София-област, издигнат от ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“
 
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Радко Пенчев Радев
Дата на раждане
06.07.1948 г.
Място на раждане
гр. Айтос
Вербувал го служител
Майор Тодор Георгиев Семов на 24.11.1980 г., регистриран на 15.12.1980 г.
Ръководил го служител
Майор Тодор Георгиев Семов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Бургас-ДС, РУ-Айтос
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
агент
Псевдоними
Димитров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони -  обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело ІА-535 (Бс) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г.
Кандидат за народен представител в 2 МИР – Бургас, издигнат от ПП „АТАКА“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-120/ 12.12.2012 г. – община Айтос
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-584/ 01.12.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1768/09.12.2019 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 144/ 22.06.2010 г. - Служба "Военна полиция"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Радослав Йорданов Кутийски
Дата на раждане
28.11.1963 г.
Място на раждане
с. Самуилово, обл. Сливен
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ДС, управление III
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № К-3170/ 24.09.1987 г. е назначен за разузнавач.
Кандидат за народен представител в 21 МИР – Сливен, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-636/ 12.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1809/ 18.05.2020 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Рамадан Байрам Аталай
Дата на раждане
12.04.1957 г.
Място на раждане
с. Мъдрево, обл. Разград
Вербувал го служител
о. р. Николай Николов Тодоров на 30.11.1982 г., регистриран на 09.12.1982 г.
Ръководил го служител
о. р. Николай Николов Тодоров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
СГУ-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството
Агент
Псевдоними
Вергил
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. бланка; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-33918 МФ
Снемане от действащия оперативен отчет
1990 г. 
Кандидат за народен представител в 17 МИР – Пловдив - област, издигнат от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1588/ 26.03.2019 г. – ПП "Движение за права и свободи" (ДПС)
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Румен Василев Гечев
Дата на раждане
04.10.1956 г.
Място на раждане
гр. Червен бряг
Вербувал го служител
Ст. лейт. А. Василев на 20.04.1987 г.
Ръководил го служител
Ст. лейт. А. Василев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
Първо главно управление-ДС, отдел 10
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството
Секретен сътрудник
Псевдоними
Економов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и 3; лично и работно дело Ф.1, а. е. 7015.
Снемане от действащия оперативен отчет
1991 г. 
Кандидат за народен представител в 15 МИР – Плевен, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 100/ 18.11.2009 г. – Агенцията за приватизация
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-352/ 27.05.2014 г. – Университет за национално и световно стопанство
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1197/ 06.02.2018 г. – БЪЛГАРСКА  ФЕДЕРАЦИЯ  НА  РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1591/ 29.03.2019 г. – ПП БСП
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1624/ 14.05.2019 г. – кандидати за членове на Европейския парламент – избори 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание


Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Сандо Стефанов Захариев
Дата на раждане
03.04.1958 г.
Място на раждане
с. Долно Камарци, обл. Софийска
Вербувал го служител
Лейт. Павлин Николов Павлов на 11.12.1980 г., регистриран на 18.12.1980 г.
Ръководил го служител
Лейт. Павлин Николов Павлов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР – София – ДС, отделение Елин Пелин
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
Агент 
Псевдоними
Маринов 
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; рег. бланка; лично дело IA-36320 и работно дело IР- 17619; доклад на МВР рег. №  RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за народен представител в 26 МИР – София-област, издигнат от 
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Доклад на МВР рег. №  RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал.2, т. 2.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-755/ 08.11.2016 г. – община Горна Малина
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 312/ 13.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Сашко Иванов Лозанов
Дата на раждане
05.09.1956 г.
Място на раждане
гр. Стара Загора
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ОУ на МВР-Стара Загора-ДС; ОУ на МВР-Хасково-ДС.
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № К-4720/ 01.11.1982 г. е  назначен за разузнавач; със заповед № 90/ 05.09.1986 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 346/ 18.09.1989 г. е преназначен за инспектор.
Притежавал е служебна карта по ДС № 17287/82
Кандидат за народен представител в 27 МИР – Стара Загора, издигнат от 
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-540/ 04.08.2015 г. – синдиците, включени в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-646/ 10.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-897/ 28.03.2017 г. – община Стара Загора
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1813/ 27.05.2020 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1958/ 26.05.2021 г. – държавни дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала – Министерство на икономиката
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Светла Стефанова Златева  
Дата на раждане
25.02.1952 г. 
Място на раждане
гр. Горна Оряховица
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работила
ДС-ВГУ-ГКПП Аерогара-София
Документи, свързани с кариерното й  развитие
Със заповед № 234/14.08.1984 г. е назначена за разузнавач; със заповед № 36/01.02.1985 г. е преназначена за старши разузнавач; със заповед № 157/02.10.1987 г. е преназначена за инспектор; със заповед № 348/28.03.1990 г. е преназначена за зам.-началник отделение.
Кандидат за народен представител в 4 МИР – Велико Търново, издигнат от КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Сиво Петров Сивов
Дата на раждане
04.03.1943 г.
Място на раждане
с. Караново, обл. Сливен
Вербувал го служител
о. р. Йордан Загоров на 04.08.1980 г., регистриран на 07.08.1980 г.
Ръководил го служител
о. р. Йордан Загоров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Сливен-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
резидент
Псевдоними
Каров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 77/ 16.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1042 (Сл).
Снемане от действащия оперативен отчет
1983 г.
Кандидат за народен представител в 21 МИР – Сливен, издигнат от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-29/ 04.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-636/ 12.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1623/ 14.05.2019 г. – ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"
          Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1809/ 18.05.2020 г. – кандидати за местни избори– 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с 
решение № 2-1850/04.08.2020 г. – адвокатска колегия - Сливен

Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Слави Дичев Нецов
Дата на раждане
24.05.1952 г.
Място на раждане
с. Попица, обл. Враца
Вербувал го служител
о. р. Драгомир Даков на 15.11.1983 г., регистриран на 05.12.1983 г.
Ръководил го служител
о. р. Драгомир Даков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ на МВР-Враца-ДС; ДС-Бяла Слатина
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
съдържател на явочна квартира
Псевдоними
Лада
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1853/ 1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Лада".
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за народен представител в 6 МИР – Враца, издигнат от ПП ВОЛЯ

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-44/ 01.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Стефан Иванов Дедев
Дата на раждане
19.09.1959 г.
Място на раждане
гр. Пловдив 
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
13 граничен отряд
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № К-3022/ 07.09.1987 г. е назначен за пом. н-к в разузнавателно отделение.
Кандидат за народен представител в 16 МИР – Пловдив, издигнат от КП ГЕРБ – СДС
 
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 152/ 20.07.2010 г. – МВР
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-558/ 30.09.2015 г. – община Пловдив
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1800/ 17.03.2020 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Стоян Витанов Витанов
Дата на раждане
28.09.1954 г.
Място на раждане
гр. В. Търново
Вербувал го служител
о. р. Георги Колев на 14.11.1980 г., регистриран на 02.12.1980 г.
Ръководил го служител
о. р. Георги Колев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ОУ-Велико Търново-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството
Агент
Псевдоними
Мирослав
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Картон обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване рег. № 24/ 21.03.1990 г. (В.Т.) на лично дело ІА-2924; протокол рег. № 28/21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело ІР-569 (В.Т.)
Снемане от действащия оперативен отчет
1983 г. 
Кандидат за народен представител в 4 МИР – Велико Търново, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

Основание за разглеждане и чл. 28 от Закона.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 330/ 20.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-191/ 11.06.2013 г. – община Велико Търново
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-586/ 08.12.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1775 /07.01.2020 г. – кандидати за местни избори – 2019 г.

Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Стоян Генчев Стоянов
Дата на раждане
13.06.1951 г.
Място на раждане
гр. София
Вербувал го служител
о. р. Ангел Топкаров на 13.01.1986 г., регистриран на 16.01.1986 г.
Ръководил го служител
о. р. Ангел Топкаров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
ДС-Софийски затвор
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
резидент
Псевдоними
Йордан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. дневник; картони - обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-29999 и работно дело IР-15737; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
1988 г.
Кандидат за народен представител в 10 МИР – Кюстендил и в 24 МИР – София, издигнат от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
 
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 104/ 02.12.2009 г. - Националната здравноосигурителна каса
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 149/ 13.07.2010 г. - областните управители и заместник областните управители
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-84/ 03.10.2012 г. – Министерството на здравеопазването
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-128/ 16.01.2013  г. – Министерството на правосъдието
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-282/ 08.01.2014 г. – лечебните заведения
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-448/ 14.01.2015 г. – приватизация в Столична община
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-643/ 26.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Таско Михайлов Ерменков
Дата на раждане
04.10.1955 г.
Място на раждане
гр. София
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
РУ на ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № Р-050/ 20.09.1984 г. е назначен за разузнавач VI ст.; със заповед № Р-020/ 21.09.1985 г. е назначен за н-к на отдел; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е назначен за разузнавач VI ст.
Кандидат за народен представител в 24 МИР – София, издигнат от КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1591/ 29.03.2019 г. – ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" (БСП)
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 2-1998/01.11.2021 г. - чл. 28 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Тома Михайлов Томов
Дата на раждане
22.06.1950 г. 
Място на раждане
гр. Сливен 
Вербувал го служител
м-р Иван Марков Карпузанов на 06.04.1988 г.
Ръководил го служител
кап. Дойчин Петров Бояджиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
РУ-ГЩ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник
сътрудник
Псевдоними
Хитов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Собственоръчно написана и подписана деклараия за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 21653; картони обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9
Снемане от действащия оперативен отчет

Кандидат за народен представител в 3 МИР – Варна, издигнат от КП „Продължаваме Промяната“

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Тома Михайлов Томов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. 

Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Христо Николов Дунчев
Дата на раждане
16.08.1943 г.
Място на раждане
с.Баня, обл. Пазарджик
Качество
Щатен служител
Структури, в които е работил
ДС, управление VII
Документи, свързани с кариерното му развитие
Със заповед № 7228/ 30.12.1970 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 18/ 31.03.1972 г. е преназначен за разузнавач III степен; със заповед № 10/ 01.04.1974 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 28/ 31.08.1974 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед № 808/ 16.02.1982 г. е изпратен на тримесечен курс в КГБ-СССР.
Притежавал е служебна карта по ДС № 24212/71 г.
Кандидат за народен представител в 13 МИР – Пазарджик и в 28 МИР – Търговище, издигнат от ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-872/ 09.03.2017 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 44-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1600/ 16.04.2019 г. – ПП "ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ"
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1730/ 11.10.2019 г. – ПП "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ"
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена
Христо Панчев Смоленов
Дата на раждане
30.08.1954 г.
Място на раждане
гр. Пловдив
Вербувал го служител
лейт. Иван Йорданов Недялков на 06.05.1983 г., регистриран на 28.05.1983 г.
Ръководил го служител
лейт. Иван Йорданов Недялков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството
Шесто управление-ДС, 09, 02
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството
агент
Псевдоними
Андрей
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1
Рег. бланка; агентурни сведения от агент "Андрей"; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картон - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-29519; работно дело ІР-15271.
Снемане от действащия оперативен отчет
1988 г.
Кандидат за народен представител в 22 МИР – Смолян, издигнат от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса  
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-371/ 08.07.2014 г. – длъжници към Балканска универсална банка
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1624/ 14.05.2019 г. – кандидати за членове на Европейския парламент – избори 2019 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1762/ 25.11.2019 г. – длъжници към Частна земеделска инвестиционна банка (ЧЗИБ)
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1931/ 23.03.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 45-то Народно събрание
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1974/ 29.06.2021 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 46-то Народно събрание