В училище ще бъде въведен предмет, по който децата да изучават как се прави секс и каква е вредата от алкохола и цигарите. Това е предвидено в новия вариант на Плана за възстановяване, подготвен от служебното правителство, пише Труд.


Целта е децата да бъдат научени как да живеят по-здравословно. Предложението е в първи клас да започнат с миенето на ръцете, а в 11/12 клас да учат как се става родител.

Идеята е да бъде създаден нов учебен предмет, който да бъде включен в Държавния образователен стандарт по общообразователна подготовка. Така че да бъдат изградени знания и нагласи за здравословен и екологичен начин на живот у младите хора, пише в документа.

“Важно е здравното образование на децата да започне от първи клас и да надгражда в различните области знания, нагласи и умения у учениците във всички класове - да се започне с изграждането на хигиенни навици в първи клас и да се завърши с изграждане на умения за партньорство и родителство в 11/12 клас”, посочват авторите на Плана.

Въвеждането на нов учебен предмет се налага заради проблемите, които се констатират сред младежите.

През последните 10 години в редица представителни за страната изследвания са констатирани изключително тревожни тенденции по отношение на здравето на децата и младите хора, свързани с тяхното поведение, пише в документа.

Например рисково сексуално поведение; висока честота на ранната бременност (до 19 г.) и брой на абортите във възрастта 15-19 години; нарастване разпространението на сексуално предаваните инфекции; тревожно нарастване на младите хора, инфектирани с ХИВ; широко разпространение на употребата на цигари; увеличаване на употребата на алкохол; нарастване на злоупотребата с психо-активни вещества; широко разпространение на агресията в училище, са част от посочените проблеми.